Enhetschef till socialpsykiatrin!

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Eskilstuna
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Vård- och omsorgsförvaltningen har under vård- och omsorgsnämnden det samlade ansvaret för vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen är organiserad i uppdrag, biståndskontor och utförare samt tre stabsenheter ekonomi, HR och nämnd- och ledningskansli.

Vi söker nu en enhetschef till socialpsykiatrin, verksamhet boende med särskild service. I uppdraget ligger att erbjuda stöd, service och rehabilitering för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vårt fokus är att öka individernas självständighet och skapa möjlighet till delaktighet och autonomi i samhället med ett minskat stödbehov som resultat. Befattningen har ansvar för en enhet med ca 30 medarbetare i dagsläget. Hos oss på Eskilstuna kommun har du möjlighet att kompetensutveckla dig och ditt ledarskap genom utbildningar.

Som chef på socialpsykiatrin har dina medarbetare tillgång till chef i beredskap (CiB) som ersätter dig som ordinarie chef kvällar, nätter och helger. Du som enhetschefs har arbetstid alla helgfria vardagar kl 08:00-17:00.

Vill du arbeta som chef i en positiv, modern och utvecklingsinriktad ledningsgrupp? Läs mer här nedan och sök gärna tjänsten redan idag!

ARBETSUPPGIFTER
Du som enhetschef kommer att ha ett verksamhetsansvar för boende, boendestöd och hemtjänst för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det innebär att du ansvarar för att leda, driva och utveckla följande:

- Verksamhet
Du som chef arbetar tillsammans med dina medarbetare utifrån kommunens vision, strategiska inriktning och årsplan. Som chef är du ansvarig för att planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten samt att ge medarbetare förutsättningar för att nå mål och inriktning. Du har ansvar för dokumentera, rapportera och kommunicera enligt riktlinjer och rutiner i kommunen. Du involverar medarbetare, invånare, brukare och kunder i verksamhetens utveckling. Du följer alltid de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet.

- Ekonomi
Du som chef ansvarar för att ha en stabil ekonomi i din verksamhet. Du följer löpande upp budgeten och gör prognoser för att säkerställa att verksamhetens kostnader ryms inom angiven budgetram. Som chef har du ansvar för att skapa en förståelse för de ekonomiska ramar som finns och det handlingsutrymme medarbetarna har utifrån detta.

- Arbetsmiljö
Du som chef ansvarar för att medarbetarna har förutsättningarna för en hållbar arbetsmiljö. Allt arbetsmiljöarbete syftar till att främja fysisk, psykisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Du ansvara för att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av verksamheten och en del av planering och uppföljning. Du driver samverkan enligt kommunens samverkansavtal och involverar medarbetarna i verksamhetens utveckling. Det handlar om att tillsammans skapa förutsättningar för ett arbetsklimat där medarbetare får komma till tals och blir lyssnade på. Vi vill i denna tjänst lyfta vikten av att tycka om arbetsmiljöarbete och att aktivt kunna driva personalarbetet framåt.

Verksamheten ska bedrivas utifrån gällande lagstiftning, nationella och lokala mål och riktlinjer. Ett systematiskt arbetssätt efterfrågas med målsättning att driva utvecklingsarbete inom verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Du skall ha relevant akademisk utbildning som motsvarar minst ca tre års heltidsstudier, gärna med inriktning beteendevetenskap, socionom eller likvärdigt.

Det är också ett krav med aktuell erfarenhet från arbete som chef med ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling samt kunskap om arbetsmiljöfrågor. Du har också god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Att vara van och trygg med att använda datorn och andra IT-verktyg i vardagen är också ett krav.

Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av att leda medarbetare i verksamhets- eller utvecklingsarbete. Att ha kunskap om metoder och arbetssätt utifrån psykiska funktionsnedsättningar och erfarenhet av systematiska arbetssätt är också starkt meriterande.

Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dessa. Till detta uppdrag söker vi en trygg ledare med driv och uthållighet som kan och vill bidra till nytänkande. Eftersom arbetet innebär många kontakter med olika människor är det viktigt att du är lyhörd och kommunikativ och att du på ett engagerat och prestigelöst sätt kan leda och motivera dina medarbetare.

Andra egenskaper som vi tror är viktiga är samarbetsförmåga, flexibilitet och helhetssyn. Du kommer att arbeta nära övriga enhetschefer och stab, där vi tillsammans bidrar till hela Eskilstunas utveckling. Låter det spännande? Välkommen in med din ansökan.


ÖVRIGT
Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.