Studentmedarbetare till avdelningen Äldre

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Linköping
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Om Social- och omsorgsförvaltningen
Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan. Vi bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov.

Förvaltningen styrs av och svarar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd.

Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar.

Vårt arbete ska säkerställa att de som bor i Linköping får det stöd som de har rätt till. Riktningen för vårt arbete finns i vår vision: ”Med mod och handlingskraft möter vi din förmåga och tillsammans skapar vi framtiden!”

Om arbetsplatsen
På Social- och omsorgsförvaltningen gör du en samhällsinsats. Du har ett viktigt uppdrag som ställer krav på professionalitet vilket gör att du får möjlighet att utvecklas yrkesmässigt. 

Vi söker nu en studentmedarbetare som kommer att dela sin tid mellan enheten mottagning samt enheten utredning och uppföljning, vilka båda tillhör avdelningen Äldre.

På avdelningen Äldre arbetar vi bland annat med att ge information, stöd och service samt med att handlägga inkomna ansökningar och anmälningar. Vi arbetar även med att följa gällande lagstiftning föreskrifter och styrdokument samt bedriva verksamheten effektivt, rättssäkert och med hög tillgänglighet. Vi genomför systematiska uppföljningar enligt förvaltningens kvalitetsmodell och utvecklar nya arbetssätt för att effektivisera handläggningsprocessen och klara kompetensförsörjningen nu och i framtiden. Avdelningen arbetar även med att utveckla verksamheten med digitaliseringens möjligheter samt samverkan både internt och externt.

Hos enheten Mottagning arbetar äldrelots, biståndsbedömare, resurskoordinator, teknikutvecklare, enhetssamordnare samt enhetschef.

Hos enheten Utredning och uppföljning arbetar biståndsbedömare, enhetssamordnare samt enhetschef.

Vi söker även studentmedarbetare till avdelningarna Barn och unga, Vuxen samt Stab, se separata annonser.

Arbetsbeskrivning
Som studentmedarbetare erbjuds du en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt få värdefull arbetslivserfarenhet. Våra arbetsplatser får dessutom ta del av nya perspektiv och ny forskning genom din input. Du får en personlig handledare under tiden som studentmedarbetare och tillsammans upprättar vi en plan som utgår från dina förutsättningar och som inte hindrar dig i dina studier. Som studentmedarbetare får du vara med i det dagliga arbetet inom avdelningen Äldre, både inom enheten mottagning och enheten utredning/uppfölljning. 

Kvalifikationer
Linköpings kommun arbetar tillsammans med 13 andra kommuner och flera kommunala bolag i regionen gällande studentmedarbetare. Konceptet är en överenskommelse mellan samtliga kommuner och Linköpings universitet. För att kunna anställas som studentmedarbetare ska du påbörja ditt sista utbildningsår. Nu söker vi dig som påbörjar termin sex på socionomprogrammet i januari 2021.

Du ska ha godkända betyg i socialrätt och förvaltningsrätt samt i utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete. Har du erfarenhet från myndighetsutövning och myndighetsdokumentation är det meriterande.

Du har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer samt lyssnar, kommunicerar och löser svårigheter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du välgrundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka på frågor ur ett etiskt perspektiv. Du har även förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över den personens känslor. Du lyssnar till olika behov och är lyhörd för andras idéer. Du är trygg och har god självinsikt samt förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.

Information om tjänsten
Tillträde:  Januari/februari 2021

Anställningsform: Visstidsanställning, studentmedarbetare 12 månader

Sysselsättningsgrad: 20-25%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 5766


Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?