Handläggare krisberedskap, teknik & samband

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Fokusområden de närmaste två åren är att omhänderta förbättringsområden från kärnkraftsövning Havsörn 2019, revidera plan för räddningstjänst vid radiologiskt utsläpp, bidra till att länsstyrelsens förmåga att bedriva statlig räddningstjänst vidmakthålls samt omhänderta erfarenheterna från hantering av den samhällsstörning som covid-19 orsakat. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär såväl analytiska, utredande uppgifter som praktiskt samordnande av processer och aktiviteter samt konkret planering och deltagande i övningar.
Inom ramen för ovanstående uppdrag kommer denna tjänst främst arbeta med;
• att utveckla och förvalta ledningsplatser,
• att implementera och förvalta tekniska system för ledning och samverkan,
• att utveckla processer och rutiner för fredstida krishantering och för höjd beredskap.

I vårt arbete framöver kommer vi stärka förberedelserna för statlig räddningstjänst, det geografiska områdesansvaret vid större händelser i länet samt stärka det civila försvaret varför arbetsuppgifterna kommer präglas av att få initiativen i de olika uppdragen att jobba mot samma målsättningar. Som handläggare uppnår du mål och resultat till stor del genom att samverka med andra, såväl internt som inom Länsstyrelsen Uppsalas nätverk av aktörer.
Det finns goda möjligheter att utifrån din erfarenhet, sakkunskap och intresse, fördjupa dig i dessa ämnen. Du kan komma att ingå i Länsstyrelsens kris- och krigsorganisation och därmed tjänstgöra vid hantering av samhällsstörningar i länet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lägst gymnasial utbildning eller har en annan utbildning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig.
Du har:
• kunskap om och erfarenhet av kravställning och förvaltning av ledningsplatser, inklusive sambands- och ledningssystem.
• B-körkort.
• goda kunskaper i svenska och engelska såväl skriftligt som muntligt.
Det är meriterande om du har:
• eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknik
• kunskap om och erfarenhet av skyddade ledningsplatser, såväl fasta som rörliga
• kunskap om och erfarenhet av säkerhetsskydd
• kunskap om och erfarenhet av kontinuitetsplanering
• kunskap om och erfarenhet av projektledning
• kunskap om och erfarenhet av offentlig sektor
• kunskap om och erfarenhet av offentlig upphandling
• kunskap om och erfarenhet av totalförsvarsplanering
• kunskap om och erfarenhet av totalförsvarsplanering

Arbetsuppgifterna är mycket utåtriktade och förutsätter god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Du har en analytisk förmåga, är självständig, strukturerad, resultatinriktad samt besitter en mycket god förmåga att samverka. Uppdraget kräver en förmåga att kunna växla perspektiv mellan övergripande nivå och praktiskt genomförande. Du som person bör därför vara bekväm i att på kort tid ställa om från långsiktigt utvecklings- och planeringsarbete till konkret handling i vår krisledningsorganisation. Det är viktigt är att du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, är en god lagspelare och en säkerhetsmedveten person. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag
2021-07-02