HR-utvecklare med arbetsmiljöinriktning

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Norrköping
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Norrköpings hamn är en av landets större hamnar, med många nationella och internationella kunder. Verksamheten drivs av Norrköpings Hamn AB, som ägs av Norrköpings Kommun. Hamnen har en central roll i utvecklingen av regionen som ett starkt logistikläge. Bolaget befinner sig i en spännande fas med en långsiktig utveckling av företagets organisation, nya affärsområden och en planerad utbyggnad av hamnanläggningen. För en god arbetsmiljö är våra gemensamma värderingar – förtroende, samarbete och glädje - ett viktigt stöd. Dessa ska prägla arbetet och göra vardagen enklare för oss alla i Norrköpings Hamn.


Vi söker nu en
HR-utvecklare med arbetsmiljöinriktning
till vår hållbarhetsavdelning
För oss är hållbarhet en del av vår framtida framgång. Bolaget har tagit ett viktigt ställningstagande i frågorna och hållbarhetsfrågorna speglas i våra övergripande mål. I och med detta har vi startat en ny hållbarhetsavdelning som vi nu utökar med en roll inom HR/arbetsmiljö. Vår nystartade avdelning består av ett engagerat gäng som driver frågor inom miljö, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, lön och HR. Vill du vara med på vår fortsatta hållbarhetsresa?


Din roll
I den här rollen kommer du att jobba brett med alla HR-processer, med ett prioriterat samordningsansvar för våra arbetsmiljöfrågor.
Norrköpings Hamn arbetar kontinuerligt mot att vara en hälsosam- och säker arbetsplats. Därför fortsätter du vårt arbetsmiljöarbete genom att proaktivt driva och samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet inom både den fysiska och den organisatoriska/sociala arbetsmiljön.
I arbetsuppgifterna ingår att på ett utvecklande sätt bistå och stötta organisationen i arbetet med exempelvis riskbedömningar, bevaka tillbud/olycksfallsrapportering och följa upp resultat av vidtagna åtgärder. Du deltar i arbetsmiljöutredningar, driver utbildningsinsatser, bevakar nya lagar och föreskrifter samt är kontaktperson gentemot myndigheter. Du följer upp och säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med företagets rutiner och är ordförande och sammankallande för bolagets skyddskommitté.
Förutom att jobba med arbetsmiljöfrågorna kommer du även att arbeta strategiskt och operativt inom olika HR-områden såsom exempelvis rekrytering, kompetensutveckling, arbetsrätt, värderingsfrågor, jämställdhet och företagskultur. Det kommer att vara alltifrån utveckling och implementering av nya processer till att jobba operativt med administration och att coacha våra chefer i dagliga HR-utmaningar.
För att skapa dig en förståelse för och få en bild över behov och utmaningar arbetar du nära skyddsorganisationen, medarbetarna och cheferna, vilket innebär att du måste gilla att varva skrivbordsjobb med att vara ute i verksamheten.
Du kommer att arbeta i hållbarhetsgruppen som består av kvalitet- och miljöansvarig, säkerhetsansvarig och löneadministratör. Du rapporterar till HR- och hållbarhetschef. Vi sitter i nybyggda kontorslokaler belägna vid vattnet på Händelö.
Din profil
Du har ett initiativrikt, ansvarstagande och positivt förhållningssätt och förstår vikten av att vara där det behövs. Du skapar lätt goda relationer, mycket tack vare ditt prestigelösa och förtroendeingivande förhållningssätt. Vidare ser vi att du besitter en god pedagogisk förmåga och kan förmedla information kring avdelningens processer på ett tydligt och förståeligt sätt. Du är van vid ett självständigt lösningsorienterat arbetssätt, där du driver prioriterade projekt och processer i linje med strategiska beslut. Du trivs med att ge service och att vara stöd och bollplank till chefer samt medarbetare.
I botten tror vi att du har en akademisk HR-utbildning eller motsvarande som du har kompletterat med några år av brett HR-arbete. För att kunna fortsätta driva arbetsmiljöarbetet framåt behöver du också ha några års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete och att du känner dig bekväm med arbetsmiljölagen. Kanske har du arbetat i en verksamhet som har maskiner, produktion eller annan liknande riskfylld fysisk arbetsmiljö. Det är meriterande, men inte något krav, om du har arbetat i en organisation som varit arbetsmiljöcertifierad.
För att kunna ta dig fram i hamnområdet är körkort B ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Omfattning och varaktighet
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Kontakt
Vid frågor kontakta Jenny Ericson, HR- och hållbarhetschef på jenny.ericson@nhs.se
Ansökan
Passar ovanstående beskrivning in på dig? Vill du ha ett spännande och utvecklande arbete inom olika HR-relaterade områden, jobba i en verksamhetsnära roll i en dynamisk och händelserik miljö? Vill du var med på vår hållbarhetsresa med stolta, härliga medarbetare och chefer? Tveka då inte att söka jobbet! Välkommen med din ansökan!
Gå in via länken https://www.norrkopingshamn.se/jobba Klicka på knappen ”ansök” och registrera dina uppgifter. Rekrytering sker löpande, men senast den 1 mars vill vi höra ifrån dig.
 
Till annonssäljare
Annonsering och rekryteringsval
Observera att vi redan gjort vårt val av annonseringsforum och rekryteringsmetod, varför vi avböjer oss säljare inom dessa områden.