Handläggare Produktinformation

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa.

Vi är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi vill ge dig goda förutsättningar för balans i livet och erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. Vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande semester och föräldrapenningtillägg.

Beskrivning av enhet/verksamhet
Verksamhetsområde Tillstånd verkar för ändamålsenliga läkemedel genom tillståndsgivning, rådgivning och information. Verksamhetsområdet är uppdelat på sju enheter varav en är Enheten för Produktinformation. Enheten har ca 45 medarbetare indelade i tre grupper. Enheten arbetar med frågor kring utformningen av produktresuméer, bipacksedlar och märkning. Vi samverkar med ett flertal enheter inom Läkemedelsverket och har dagligen kontakter med allmänhet, företag, hälso- och sjukvård och läkemedelsmyndigheter i Europa.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att granska läkemedelsföretagens förslag till produktinformation (produktresumér, bipacksedlar och märkningstext) som riktas till förskrivare respektive patienter. Vid brister i produktinformationen redigerar du texterna, motiverar ändringarna och/eller informerar om gällande regler. Vi medverkar även i bedömning av nationell receptfrihet respektive utbytbarhet, utformar nationella riktlinjer samt bidrar i arbetet med riktlinjer inom EU. Arbetet sker i samarbete med läkare och farmaceuter på myndigheten. Arbetsuppgifterna utförs i en internationell miljö och inkluderar såväl human- som veterinärläkemedel.

Utbildning och erfarenhet
Du har farmaceutisk högskoleutbildning eller motsvarande utbildning inom läkemedelsområdet. Meriterande är arbetslivserfarenhet från läkemedelsindustri, apotek eller myndighet, med erfarenhet av arbete med produktinformation, läkemedelsinformation eller regulatory affairs. Din kunskap i svenska språket är synnerligen god då det krävs att du kan förstå vad som kan missuppfattas av andra och hur en text skulle kunna förbättras. Du måste även ha god förmåga att skriva kommentarer och redigera texter på engelska, samt har god datorvana.

Personliga egenskaper
Du har vana och förmåga att överblicka stora informationsmängder och göra relevanta prioriteringar. Du är van att följa riktlinjer och rutiner, arbetar metodiskt, med rätt kvalitet och hög produktivitet. Du är van och trivs med att hantera många ärenden samtidigt. Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt vilket innebär att du initierar och avslutar dina ärenden i tid. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, att du förhåller dig konstruktiv till ändrade förutsättningar och nya situationer, samt skapar och förvaltar goda relationer och laganda.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2019-09-06
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Snarast. Enligt överenskommelse.
Enhet: Enheten för Produktinformation
Diarienummer: 2.4.1-2019-060291

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta tf gruppchef Cecilia Ulleryd eller gruppchef Ingela Ottoson
Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ulf Olsson, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se