Handläggare krisberedskap, risk och säkerhet

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Karlstad
Bransch: 
HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten Förvaltning arbetar idag ett 30-tal personer med arbetsuppgifter som spänner över ett antal verksamhetsområden som krishantering, skydd mot olyckor, civilt försvar, juridik, geografiska informationssystem och intern service.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer som del av vårt team som hanterar krisberedskap i huvudsak arbeta med handläggning av ärenden som är kopplat till Lag om skydd mot olyckor (LSO). Du kommer också vara delaktig kring frågor som rör Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt till viss del frågor som rör riskhänsyn i planprocessen. Du kommer självständigt leda projekt i samverkan med offentliga och privata aktörer samt i övrigt delta i funktionens ärendehantering och projekt.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara:


• uppgifter inom LSO ( lagen om skydd mot olyckor) området omfattande innefattande bland annat råd, stöd och information till kommunerna, tillsyn av kommunernas efterlevnad av lag och förordning samt länsstyrelsens eget ansvar för hantering av olyckor.

• tillsyn inom LEH (lagen om extraordinära händelser) området

• delansvarig för utvecklingen av åtgärder vid kärnteknisk olycka liksom för planering av statligt övertagande av kommunal räddningstjänst

• ansvarig för utbildningar avseende räddningstjänst under höjd beredskap

• delansvarig för Beredskapsplanering Klarälven

• arbete rörande myndighetens tjänsteman i beredskap

• med mera


Arbete kräver samverkan med många av länets aktörer, främst med kommunerna, men även internt inom myndigheten. Uppdragen omfattar hela hotskalan, från vardagskriser till höjd beredskap inom myndighetens ansvarsområde.

Arbetet innefattar både planering, utveckling, samverkan och samarbete, information, stöd och inriktning, deltagande i, upphandling av liksom uppföljning och rapportering av resultat från utbildningar och övningar.KVALIFIKATIONER
Du är exempelvis brandingenjör, riskingenjör eller har annan utbildning, kunskap och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms relevant för tjänsten. Du ska ha god kunskap om kommunal räddningstjänst, det svenska krishanteringssystemet, samt bör ha erfarenhet att värdera samhällsrisker och hur dessa förebyggs och hanteras.

Meriterande är :

• erfarenhet från kommunal räddningstjänst
• erfarenhet av tillsyn och myndighetsutövning
• kunskap om tekniska system relaterat till krishantering såsom Rakel, WIS m.fl.
• erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av övningar

Du har god analytisk förmåga, är utåtriktad och välformulerad i tal och skrift samt har lätt för att skapa goda relationer och att samarbeta. För arbetet är flexibilitet, noggrannhet och förmåga att leverera i tid andra viktiga egenskaper. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Körkort för bil är ett krav.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning innebär krav på säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.


ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.