Lokalpolisområde Växjö söker gruppchef till Stöd-Service 1, PO Kalmar Krono

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Växjö
Bransch: 
HR, juridik
Antal tjänster: 
1
I polisområde Kalmar Kronoberg ingår hela Kalmar län och Kronobergs län. Geografiskt är detta region Syds största polisområde och är också ett av de största i landet. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden, Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby.


I lokalpolisområde Växjö ingår Växjö och Alvesta kommuner. I lokalpolisområdet finns idag tio BF/IGV grupper, två utredningsgrupper samt två stöd service grupper. I området finns även ett särskilt utsatt område där arbetet bedrivs med evidensbaserade metoder.


Nu söker vid dig som vill leda arbetet vid lokalpolisområdets grupp för Stöd-Service 1 med ansvar för polisens interna verksamhet och lokalpolisområdets kommunpoliser samt ansvarig för polisens säkerhetsarbete på Småland Airport. Du kommer även att ha lokalpolisområdets ansvar för samverkansfrågor för ordningsvakter inom Växjö och Alvesta kommuner.


ARBETSUPPGIFTER
ska du
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.


är du
• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.


KVALIFIKATIONER
har du
• Polisexamen
• minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.


Meriterande
• Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• Ingått i ledningsforum
• Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
• Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
• Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• Kunskap om brottsförebyggande arbete
• Genomförd chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå.


besitter du
• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.


Se hela kravprofilen under rubriken Relaterade dokument


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.


ÖVRIGT
Anställning:
Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Placeringsort: Växjö
Arbetstidsförläggning: Veckoplanerad arbetstid 40 timmar/vecka.


Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.


Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.


Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter.


Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, kontakta HR-konsult Anne-Lie Holgersson, annelie.holgersson@polisen.se, 010-56 20127.


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.


Varmt välkommen med din ansökan!