Registrator till vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Botkyrka
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens uppdrag att tillgodose behov av vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Inom central förvaltning finns funktioner som nämndadministration, HR, ekonomi, IT, kvalitet, kommunikation, lokalsamordning samt medicinsk ansvarig sjuksköterska. Gemensamt för dessa är att de ger stöd till vård- och omsorgsförvaltningens ledning, chefer och verksamheter. Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter, vi har flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du bli vår nya registrator med ansvar för registratur och arkiv? Vi på vård- och omsorgsförvaltningen söker dig som sporras av utmaningar och som vill vara delaktig i utformandet och utvecklingen av både din egen roll och verksamheten.

Som registrator hos oss arbetar du i nära samarbete med nämndsekreteraren som ansvarar för nämndprocessen och de handlingar och ärenden som hör dit. Tillsammans utvecklar ni processerna kring registratur, diarium och arkiv för ett rättssäkert och effektivt användande i förvaltningen med utgångspunkt i kommunens gemensamma processer och riktlinjer.

Du har ett helhetsansvar för inkommande post och e-post, diarium, registrering av handlingar, arkiv samt synpunktshantering. En viktig del i det är att vara ett konsultativt stöd för verksamheten i hanterandet av handlingar och dokument utifrån gällande förordningar för allmänna handlingar, offentlighet och sekretess samt att utbilda handläggare i ärendehanteringssystemet. Du är också ett stöd för handläggare i utlämnande av allmänna handlingar samt medverkar i sekretessprövningar.

Vi står inför två större projekt 2020/2021, ett nytt ärendehanteringssystem samt e-arkiv ska införas och inför detta måste informationshanteringsplanen för förvaltningen uppdateras. Du kommer att vara aktiv i detta arbete samt delvis ansvara för det i förvaltningen. I detta arbete kommer en stor del att bestå av att utbilda och stötta handläggare i de ärenden de hanterar enligt de-legation.

Du kommer också att fungera som biträdande nämndsekreterare och därmed ta över ansvaret då nämndsekreteraren är frånvarande.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• samhällsvetenskaplig högskoleutbildning så som exempelvis arkiv- och informationskunskap eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• kunskaper om dataskyddsförordningen samt offentlighet och sekretesslagstiftningen
• god kännedom om hantering av allmänna handlingar
• hög digital mognad där du aktivt har arbetat i Officepaketets olika program och olika digitala system
• goda kunskaper i det svenska språket både muntligt och skriftligt.

Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att arbeta som registrator i offentlig sektor, gärna med fokus på de verksamhetsområden som förvaltningen ansvarar för

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter.

Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. För att lyckas i rollen har du lätt för att skapa goda relationer genom ditt stabila, pedagogiska och serviceinriktade sätt. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar. Du har en god samarbetsförmåga genom att du kan relatera till andra lyhört och smidigt samt lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt. Du värdesätter olikheter och hur det kan påverka och berika arbetet.

ÖVRIGT
Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.