Regionplanerare med inriktning på bostads- och infrastrukturutveckling

Placering: 
Göteborg
Bransch: 
Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt i Göteborgsregionen. I din roll som regionplanerare ingår du i den grupp som analyserar regionens fysiska tillväxt och dess inverkan på allt från transportinfrastruktur till bostadsbehov och samhällsservice.

Du arbetar strategiskt och utifrån ett regionalt helhetsperspektiv. Grunden för ditt uppdrag ligger dels i samarbetet med våra medlemskommuner och andra relevanta aktörer men även i att du sätter dina kollegors kunskap inom varierande områden högt upp på din agenda.


Kvalifikationer
Du som söker är en kunnig och erfaren samhällsplanerare.

Vi ställer krav på att du har god erfarenhet av liknande långsiktig planering eller har varit drivande i kommunalt översiktplanearbete.

Din analytiska förmåga är en av dina starkaste sidor och du har förmågan att omsätta analyser till handlingsplaner.

Som person är du strukturerad, flexibel och initiativrik.

Du har en god samarbetsförmåga och tycker om att driva och leda i olika utvecklingsprocesser.

Du har en relevant akademisk examen och goda kunskaper inom projektarbete och projektledning.


Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. 

Lön: Månadslön 

Omfattning: Heltid.
Information om arbetsgivaren
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige som tillsammans har ca en miljon invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

GR har ca 180 anställda och arbetar inom bl a följande områden: regionplanering, miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning och forskning.

Avdelning Planering arbetar med de regionala frågorna inom miljö och samhällsbyggnad. Vårt huvudsakliga uppdrag formuleras av förbundsstyrelsens styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad.

Inför din ansökan vill vi att du tar del av våra mål- och strategidokument Hållbar Tillväxt och GRs fleråriga verksamhetsinriktning. Du finner samtliga dokument på vår hemsida www.grkom.se


Ansökan

Via Internet


Arbetsgivarens referensnr: A664452


Kontaktpersoner

Pia Arnesson, Teamledare
Tel: 031-335 5123
E-post: pia.arnesson@grkom.se

Maria Sigroth, Planeringschef
Tel: 031-335 5073
E-post: maria.sigroth@grkom.se

Karin Westberg, SACO representant
Tel: 031-335 53 88
E-post: karin.westberg@grkom.se

Katarina Kjellqvist, Vision-representant
Tel: 031-335 5002
E-post: katarina.kjellqvist@grkom.se


Företag
Göteborgsregionens kommunalförbud, GR - Göteborgsregionens kommunalförbund


Webbplats

http://www.grkom.se
Sista ansökningsdag
2017-04-23