Universitetslektor i pedagogik

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution
Institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL) erbjuder i första hand påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar för personer med tidigare akademisk utbildning eller yrkesutbildning. Institutionen ansvarar för yrkeslärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt speciallärar- och specialpedagogutbildning. Fristående kurser som ges på institutionen är riktade mot skolutveckling, ledarskap och professionsutveckling. Institutionen är också ansvarig för och medverkande i lärarutbildningarnas kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Vidare ansvarar institutionen för magister- och masterutbildning inom huvudområdena pedagogik och specialpedagogik. På institutionen bedrivs forskning inom flera områden, till exempel specialpedagogik/inkluderande pedagogik, skolutveckling, ledarskap samt klassrumsforskning. Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning, bland annat genom forskningsplattformen RePESE (http://repese.mau.se/) med flera undergrupper för specifika forskningsområden, som exempelvis skolutveckling och ledarskap.

Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningen är särskilt inriktad mot forskningsbaserad skolutveckling. En väsentlig del av arbetet kan komma att utgöras av arbetsuppgifter inom ramen för den nationella satsningen Samverkan för bästa skola (SBS) för vilken Skolverket ansvarar i samverkan med ett antal lärosäten. Även andra skolutvecklande insatser i form av externa uppdrag ingår. Arbetet kommer därför att organiseras i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid fakulteten.

Utöver forskningsbaserad skolutveckling ingår undervisning och kursutveckling inom såväl institutionens eget utbud av utbildningsprogram som fristående kurser, främst inom de delar som rör kunskapsområdet skolutveckling, organisation och ledarskap.

Behörighet
Behörig enligt högskoleförordningen är ”den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen” (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:
Doktorsexamen inom för anställningen relevant område.

Egen forskning inom för anställningen relevant område.

Professionskompetens inom något för förskola/skola relevant område (exempelvis lärarerfarenhet, specialpedagogisk påbyggnad eller skolledarerfarenhet).

Erfarenhet av undervisning på universitet/högskola inom det utbildningsvetenskapliga området.

Särskilt meriterande för denna anställning är:
Skolledarerfarenhet och/eller omfattande erfarenhet av skolutveckling.

Egen forskning inom skolutveckling och/eller förskolans/skolans ledarskap.

Erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Erfarenhet av att leda samverkansprojekt mellan olika aktörer.

 

Upplysningar
Ola Fransson, prefekt, SOL, 040-665 75 49
Eva-Lotta Byrlén, biträdande prefekt, SOL, 040-665 76 77
Anna-Lena Månsson, föreståndare RUC, 040-665 83 26

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-06-01

 

Övrigt
Anställningsform är tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. 
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2020-10-01

Fackliga företrädare
SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Se annonsen i sin helhet på www.mau.se