Gymnasielärare i engelska och psykologi

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1500 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att få ungdomar och vuxna att bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande. Vi tror på digitalisering som ett verktyg för att förbättra våra verksamheter och har som mål att bli Malmö stads första helt digitaliserade förvaltning. Vi ger kraft att växa.

"Det är våra ungdomar som ska ta över världen och vi får bidra till deras utveckling"

Malmö latinskola kännetecknas av nyfikenhet, respekt, lust att lära och lust att utmanas. Vi är en skola med ca. 1100 elever som rustar varje elev mer än för stunden och där eleven får verktyg för att söka sig vidare i ett komplext kunskapssamhälle. Vi tycker därför att det är viktigt med djupa ämneskunskaper för att ha en stabil grund att stå på. Malmö latinskola är en skola där man vågar prestera, vågar misslyckas och vill försöka igen. Fantasi och kreativitet ges ett stort och självklart utrymme. På Malmö latinskola är ny teknik naturligt integrerat i verksamheten. Examensmålen ska styra skolan i hög utsträckning och påverka undervisningen inom ämnena och kurserna. Programarbetslagen blir grunden för samarbete över ämnesgränserna och ett viktigt inslag för att man som elev på Latinskolan skall känna en hög grad av identifikation med det program man går på.

Malmö latinskola har också varit modellskola för lärande för hållbar utveckling tillsammans med Naturskyddsföreningen och Malmö högskola. Det arbetet fortsätter vi nu på egen hand.

Utbildningarna som vi erbjuder vid skolan är:
- Estetiskt program (fem inriktningar)
- Humanistiskt program (två inriktningar)
- Naturvetenskapligt program
- Naturvetenskap- och musikprogram
- Samhällsvetenskapligt program (tre inriktningar)

Vi erbjuder även spetsutbildningar inom musik och teater, samt språkintroduktion och gymnasiesärskolans nationella program.

ARBETSUPPGIFTER
Undervisning i engelska och psykologi samt arbetsuppgifter inom ramen för läraruppdraget. I tjänsten ingår mentorskap, att delta och vidareutveckla i arbetslag samt ämneslag.

KVALIFIKATIONER
Lärarlegitimation för gymnasieskola i engelska och psykologi samt djupa ämneskunskaper är ett krav.
Vi vill att du är förtrogen med de nationella styrdokumenten och att du är engagerad och intresserad av både elevers kunskapsutveckling och deras utveckling individuellt och socialt.
Integrering av IT i undervisningen är en merit.
Du arbetar bra med andra människor och kan leda, motivera och skapa engagemang i klassrummet. • Erfarenhet av att arbeta med elever på högskoleförberedande program.
• Erfarenhet av att undervisa i engelska och psykologi.
• Erfarenhet av att arbeta i arbetslag.
• Erfarenhet av ämnesövergripande samarbeten.
• Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
• Erfarenhet av att arbeta med formativ bedömning och bedömning för lärande.
• Det är meriterande om du har 3-5 års arbetslivserfarenhet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för i kommunen anställd lärare.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.