Sjuksköterskor till Lungavdelningen Sundsvall

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Sundsvall
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
4
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Lungkliniken tillhör Länsverksamhet Lung/Hud/Infektion där vårt uppdrag är att utföra alla vanliga lungmedicinska procedurer. Här finns en avdelning bestående av 14 vårdplatser samt en mottagning med stor verksamhet inom profildiagnoserna lungcancer, obstruktiva och interstitiella lungsjukdomar.

.

På Lungavdelningen vårdar vi personer med olika lungsjukdomar, exempelvis astma, lungfibros, KOL, och lungcancer. Vi handhar andningsmaskiner, trackar och olika lungdränage. Vi kontrollerar blodgaser och ger syrgasbehandling. Hos oss arbetar vi i två grupper och som sjuksköterska ansvarar du för 4-7 patienter tillsammans med en sjuksköterskekollega. Du blir en viktig del av vårt multiprofessionella team.

Inom Länsverksamhet Lung/Hud/Infektion gillar vi att tänka nytt och att ständigt utveckla oss själva och verksamheten. Vi vill därför erbjuda dig ett unikt introduktionsprogram under ditt första år hos oss. Vårt introduktionsprogram utgår från dina behov och vi erbjuder förutom lungavdelningen möjlighet att bredda din kompetens på våra mottagningar och Infektionsavdelningen. Vi kombinerar det med föreläsningar och diskussionsforum inklusive det befintliga introduktionsprogrammet FINNS.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Kanske är du nyuteximenerad eller så är du en erfaren sjuksköterska men som har varit ifrån sjukvården ett tag. Oavsett dina erfarenheter är du varmt välkommen att söka till oss!