Arbetsterapeut (föräldravikariat) till WeMind Nacka

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Nacka
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Vi söker arbetsterapeut / föräldravikariat

WeMind är kvalitetsledande inom svensk öppenvårdspsykiatri. Vi består idag av 17 mottagningar med ca 400 medarbetare. Med ett unikt fokus på evidensbaserade vårdinsatser och ständig utvärdering av vårdutfall behandlar vi över 20 000 patienter. WeMind finns till för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige. Genom effektiv, jämlik och evidensbaserad vård gör vi skillnad på riktigt.

Vår verksamhet växer och utvecklas, så vi på WeMind Nacka söker nu ytterligare en kollega som delar våra värderingar och som söker ett meningsfullt jobb!

Till WeMind Nacka söker vi nu en arbetsterapeut till vårt psykosteam, då vår ordinarie arbetsterapeut är föräldraledig.

Arbetsterapeutens jobb utgår från frågeställning, förutsättningar och behov hos den person man ska stödja/utreda. Uppdragen kommer till arbetsterapeuten från övriga teammedlemmar, alternativt genom förfrågningar från biståndshandläggare eller försäkringskassa. Du kommer att arbeta självständigt och tillsammans med andra i behandlingsteamet och särskilt mot den psykiatriska målgrupp som uppvisar en lägre grad av funktion och autonomi.

Uppdrag:

Arbetsterapeutisk utredning syftar till att kartlägga patientens förmåga i det dagliga livets aktiviteter, att ge en bild av funktion inom olika livsområden, ringa in risk- och stressfaktorer, skapa bättre förståelse kring funktion och bemötande samt vid behov som underlag till olika myndigheter. Utredningen kan ligga till grund för planering och utvärdering av arbetsterapeutiska interventioner som ADL-träning, förskrivning av hjälpmedel eller underlag vid ansökan om kommunala stödinsatser, sjukersättning via Försäkringskassan osv. Utredningen kan även ligga till grund för kommande sysselsättning så som praktik, supported employment, studier etcetera.

Intygsskrivande som underlag för beslut av myndigheter ingår till stor del i arbetsterapeutens uppgifter.

Arbetsterapeutisk intervention syftar till att bibehålla eller öka och stärka patientens funktionsnivå. Detta kan ske med hjälp av Färdighetsträning (motoriskt, kognitivt, socialt), arbeta med vardaglig struktur/ rutiner, hjälpmedel (i vardagen, i hemmet, på arbetet), Bostadsanpassning (fysiskt eller genom struktur) eller genom stöd på arbete/sysselsättning. Att tillsammans med kommunens boendestödjare eller kontaktpersonen på mottagningen modifiera miljöer och krav på uppgifter i syfte att underlätta för personen i vardagen. Basen är den aktivitets- och funktionsutredning som gjorts. Arbetet utgår ifrån patientens önskemål.

Arbetsterapeuten arbetar med personer individuellt och/eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper så som sjuksköterska, socionom eller psykolog. Exempel på grupper kan vara hälsogrupper i olika former, IMR-grupper, IPT-k grupper och närståendeutbildningar (PPI).

Utöver utredning och behandling tillkommer det emellanåt att handleda kommunens personal (t. ex personal på särskilt boende, boendestöd eller personal på sysselsättning).

Den behandling som erbjuds ska vara evidensbaserad och följa nationella riktlinjer och vårdprogram.

Om oss:

Vi erbjuder en attraktiv och meningsfull arbetsplats i naturnära Ektorp Centrum, cirka 10-15 min från Slussen. WeMind Nacka är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning, vilket innebär att vi behandlar alla typer av psykiatriska diagnoser. Vi lägger stor vikt vid empiri och evidensbaserad behandling.

Verksamheten utgörs idag av en personalgrupp på cirka 50 personer bestående av läkare, sjuksköterskor, psykologer, case managers, kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeut, rehabkoordinator och medicinska sekreterare. Vi strävar efter att ha ett tätt samarbete mellan mottagningens olika professioner samt arbetar aktivt för god samverkan med närstående, vårdgrannar och myndigheter.

Vår mottagning erbjuder individuella arbetsrum i nyrenoverade lokaler och vi har flexibla arbetstider vilket innebär att vi har stor påverkan över vår egna arbetstid så länge verksamhet och patienters behov är i balans.

Vi har kollektivavtal, tjänstepension, skräddarsydda utbildningsdagar, handledning, gemensam frukost varje dag samt friskvårdsbidrag.Om dig:

Du ska vara legitimerad arbetsterapeut. Meriterande med erfarenhet av psykiatri och arbete med patienter med psykossjukdom. Avgörande kommer att falla på personlig lämplighet.

Tjänsten är på heltid, men tjänstgöringsgrad kan diskuteras (50-100%). Visstidsanställning till och med augusti 2021. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.

För mer information kontakta verksamhetschef Per Söderholm, tel.nr.: 0733775196 Vi intervjuar löpande. Välkommen med din ansökan.