Lärare F-5

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Jumkils skola

Nu ska teamet på Jumkils skola utökas eftersom skolan växer. Vi söker därför en lärare med en bred behörighet och legitimation för åldrarna F-5.

Jumkils skola är en F-5 skola med cirka 70elever och åtta medarbetare. Skolan är nybyggd och varje klassrum är utformat för att främja den tillgängliga lärmiljön. Skolan har en vacker skolgård och mycket natur i närheten. Det finns goda bussförbindelser till och från skolan.

Jumkils skola satsar mycket på det förebyggande arbetet och är en del av både KiVa - och Trivselprogrammet. KiVa är ett förebyggande arbete som omfattas av värdegrundslektioner och en samtalsmetodik som används vid kränkningar. Trivselprogrammet förespråkar lek och rörelse under rasterna genom strukturerade lekar som leds av elever under tillsyn av vuxna. Vi är även en skola som tillämpar det kooperativa lärandet som är ett förhållningssätt där eleverna tränas i sociala färdigheter och där lärandet sker i samspel med varandra. Fortbildning inom alla satsningar sker internt på skolan. Inga förkunskaper behövs.

På skolan finns ett Fritidshem för årskurserna F-5.

Jumkil och Bälinge skola har en gemensam skolledning och elevhälsoteam och ett samarbete mellan skolorna finns.

Läs mer om skolan här (https://jumkilsskola.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
Under kommande läsår kommer Du vara klasslärare för förskoleklass, men du kommer även bedriva undervisning för andra åldrar då skolan till läsåret 20/21 inför ämneslärarsystem.

Du kommer ingå i arbetslaget för Jumkils skola, men kommer emellanåt även delta på ett gemensamt pedagogiskt forum tillsammans med personalen på Bälinge skola där personalen kan stötta och inspirera varandra samt föra pedagogiska diskussioner och samplanera.

Du behöver vara trygg i din lärarroll och ha goda ledaregenskaper lämpande för att skapa bra lärmiljöer. Du behöver dessutom vara skicklig på formativ bedömning och skapa goda relationer till eleverna då vi anser att det är nyckeln till välmående elever och goda kunskapsresultat.

Skolan tillämpar det kooperativa lärandet så du behöver ha ett genuint intresse och tilltro för att eleverna lär sig i samspel med varandra. Fortbildning inom metodiken ges internt så Du behöver inte ha förkunskaper.


Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet F-6 med bred ämnesbehörighet. Meriterande är om du har utbildning i specialpedagogik eller på börjad speciallärarutbildning. Du behöver också ha goda IT-kunskaper.
Som person har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du har en god ledarskapsförmåga och du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Ulrika Hållinggård, tf rektor, 076-698 37 99

Facklig företrädare:
Lärarförbundet, Pernilla Kjellin, 018-727 41 96
Lärarnas Riksförbund, Maria Eriksson-Ekholm, 018-727 41 96

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 11 80.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.