Junior DevOps till energisektorn, Stockholm

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
IT, data
Antal tjänster: 
1
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 1 år
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Bakgrund

Nya IT-lösningar introduceras som bl.a. bygger på Kafkaplattformen och till Kundens IT-förvaltning och nu behöver Kunden förstärka med en konsult som stötta i arbetet med förvaltning och IT-drift.

Uppdragsbeskrivning

För att stödja Kunden med att hantera de nya IT-lösningarna behöver de nu en DevOps Engineer som kan Kafkaplattformen. I uppdraget ingår även att axla rollen i Kundens förvaltning som applikationsansvarig IT för denna plattform. Konsulten kommer arbeta tillsammans med pågående projekt inom området och IT-förvaltningar.

Arbetsuppgifterna är:

- Driva och utföra uppgraderingar och systemförbättringar
- Installera, konfigurera och i övrigt iordningställa nya miljöer, t.ex. för tillkommande behov framöver
- Ge stöd och support till interna och externa parter
- Följa upp och samordna med andra IT-förvaltningar, driftsorganisationer och intern personal
- Samordna olika typer av tester samt även kunna genomföra delar av dem själv
- Hantera IT-incidenter för sina system och delta i felsökning och samordning av insatser
- Uppdatera dokumentation för systemen t.ex. drift- och förvaltningsanvisningar respektive systemberoenden
- Delta i arbete med IT-säkerhet genom att bistå vid risk- och sårbarhetsanalyser, omvärldsbevaka informationssäkerhet mm
- Koordinera men även utföra IT-förändringsfrågor tillsammans med interna och externa intressenter och systemleverantörer
- Bistå vid teknisk kravspecificering och framtagande av nya lösningar
- Bistå vid utarbetning av förvaltningsplan, planera för systemunderhåll, samt planera och genomföra förändringar
- Delta i etableringen av förvaltningen av Kafka-plattformen


Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning av leverantör och konsult kan komma att krävas med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med leverantören samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Högskole/universitetsutbildning omfattande minst 120p/180hp inom IT, alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet
- Minst ett års erfarenhet av arbete med systemadministration av Apache Kafka-plattformar, där installationer, konfiguration och uppgraderingar har ingått
- Minst tre års erfarenhet av arbete med tekniska miljöer och IT-system när det gäller vidmakthållande (d.v.s. felrättningar, användarstöd, daglig IT-drift och underhåll) och vidareutveckling (d.v.s. anpassningar och förbättringar)
- Minst ett års erfarenhet av arbete med IT-drift i Linux-miljö där t.ex. systemadministration och shell-scripting ingår.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Minst ett års erfarenhet av arbete med att bygga och optimera flöden med stora datamängder (big data)
- Minst två års erfarenhet av arbete med att hantera containerplattformar som Docker och Kubernetes
- Minst två års erfarenhet av operativt arbete med IT-säkerhet för verksamhetskritiska system
- Minst två års erfarenhet från att ha arbetat i uppdrag/projekt där DevOps och CI/CD har varit etablerat och använt


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
- Förmåga att arbeta i grupp


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.
Sista ansökningsdag
2020-12-01