Operatörer Nationella operativa avdelningen

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom har avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.
Nationella operativa avdelningen är också nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Avdelningen består av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet.
Kontaktenheten har processansvar för Polismyndighetens kontaktcenter och regionledningscentraler. Ansvaret innefattar dessutom funktionsansvar för Polismyndighetens telefonväxel som ansvarar för och besvarar de växelsamtal som kommer in via numret 114 14. Telefonväxeln är placerad på tre orter, Stockholm, Göteborg och Malmö. På varje ort finns arbetsledning, samordnare, växeloperatörer, databasadministratörer, utbildningsansvarig samt planeringsfunktion.
Vi erbjuder en arbetsplats med många intressanta arbetsuppgifter och yrkesgrupper. Vi bedriver verksamheten med det engagemang, den tillgänglighet och effektivitet som vårt uppdrag kräver. Polisen är en arbetsplats som arbetar aktivt med att främja jämnställdhet och mångfald och motverka diskriminering samt verkar för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Polisen arbetar även aktivt med friskvård genom att bland annat erbjuda medarbetare möjlighet till friskvård på arbetstid, friskvårdsbidrag samt tillgång till goda träningsmöjligheter på arbetsplatsen.
Arbetsbeskrivning
Vi är en växande organisation med spännande utmaningar. Vill du utvecklas med oss och bli vår nya kollega? Telefonväxelns viktigaste uppgift är att dygnet runt snabbt, korrekt och professionellt förmedla inkommande samtal till Polismyndigheten. De medborgare som vänder sig till oss har frågor av skiftande karaktär och därför hanterar vi fler och bredare arbetsuppgifter än i en ordinarie växel.

Arbetet innebär kontakt med människor som av någon anledning är i behov av polisens insatser för hjälp och service. Detta innebär att vi måste hantera alla samtal på ett serviceinriktat sätt och med stort tålamod. Vi har en hög arbetsbelastning och vårt mål är att alltid hålla god service och hög kvalitet i samtalen.
Du kommer att ta emot alla förekommande samtal och efterföljande arbetsuppgifter samt självständigt utföra samtalssortering. Du ansvarar för att ge god service till både interna och externa kontakter, lämna information och upplysningar till medborgarna, samt medverka till att upprätthålla ett gott samarbete både internt och externt. Målsättningen för verksamheten är att öka andelen ärenden som kan avslutas hos oss i första skedet utan att koppla vidare samtal. Vidare ska du delta aktivt i gruppens förekommande arbetsuppgifter och medverka till utveckling av verksamheten.

På din kommande arbetsplats kommer du att få en bred och gedigen kunskap om Polismyndighetens organisation och dess samhällsfunktion. Vi arbetar efter polisens värdegrund och allas lika värde. Du kommer att få en sex veckor lång instruktörsledd utbildning som varvas med både teoretiska och praktiska moment innan du börjar arbeta självständigt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
. Slutbetyg från gymnasieskola
. Serviceerfarenhet med kundkontakt
. Mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
. Goda kunskaper i engelska i tal
. Mycket god datorvana

MERITERANDE
Det är meriterande om du har:
. Ytterligare språkkunskaper, gärna i utomeuropeiska språk
. Erfarenhet från arbeten i högt tempo

PERSONLIGA EGENSKAPER
Tjänsten innebär ett stort ansvar och arbetsuppgifterna ställer krav på en öppen personlighet, hög arbetsmoral och ett gott omdöme.

Vi söker dig som är:
. Serviceinriktad
. Flexibel och stresstålig med en god förmåga att hantera variationer av arbetsbelastning
. Självgående med en god förmåga att samarbeta
. Kommunikativ (både verbalt och skriftligt samt med förmågan att kunna bilda sig en korrekt uppfattning av och förstå kundens behov).
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Gruppchef Maria Rittger, tfn: 010-56 40801.
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Latifa Gharbi, tfn: 010-56 40413.
Fackliga företrädare
Anna Owens, SACO, tfn 010-56 348 81;
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10;
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92;
Karna Tillheden, SEKOPolisen, tfn 010-56 16 627.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetskyddslagen, kommer att genomföras före anställningen.
Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter
Har du skyddad identitet, referenser eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan ta kontakt med ansvarig HR-konsult Latifa Gharbi, tfn 010-56 404 13.
Polismyndigheten
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.polisen.se Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster