Avdelningschef Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Placering: 
Örebro
Bransch: 
Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1
Typ av jobb: 
Rekrytering till företag

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro

Miljöavdelningen

Miljöavdelningens verksamhet bidrar till att nå målen i regeringens miljöpolitik som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Vi på miljöavdelningen arbetar med miljömål, miljöövervakning, miljöskydd och vattenförvaltning. Vi beslutar även om tillstånd och bedriver tillsyn och tillsynsvägledning för verksamheter som påverkar miljön. Inom avdelningen finns också den verksamhet som arbetar med jakt- och rovdjursfrågor samt åtgärdsprogram för hotade arter. Miljöavdelningen består av fyra enheter, naturskydd, vatten- och naturmiljö, miljöskydd samt art och vilt. Avdelningen har ca 80 medarbetare.

Rollen som avdelningschef

I rollen som avdelningschef söker vi nu dig som vill leda avdelningen och vara en del av ledningsgruppen med ett gemensamt ansvar för att utveckla Länsstyrelsen i Örebro län. I rollen ingår verksamhetsansvar, arbetsmiljöansvar och ansvar för att leda och organisera verksamheten mot uppsatta mål.

Genom ett närvarande ledarskap stödjer, utvecklar och engagerar du enheternas chefer. Du leder miljöavdelningens ledningsgrupp, tydliggör övergripande mål och ser till helheten på avdelningen och på myndigheten. Du arbetar med utveckling och uppföljning med verksamhetens och individens bästa i fokus. Du har en förmåga att skapa goda relationer och bidra till att initiera samarbeten både internt och externt. Vi söker dig som har intresse för och goda kunskaper om hur Örebro län och samhället i stort fungerar samt goda kunskaper om den rådande politiken, dess aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Du har en lösnings- och utvecklingsinriktad inställning, i och till, ditt uppdrag, liksom förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete. Förmågan och erfarenheten av att leda, styra, och kommunicera är avgörande för att lyckas väl i rollen. En viktig uppgift är att göra sammanvägda bedömningar mellan olika intressen och se till att frågorna blir allsidigt belysta. I ditt ledarskap är du lyhörd, har god pedagogisk förmåga och skapar delaktighet. Du är initiativrik med förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för människor och en vilja att få andra att växa och vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Se mer här

För att vara aktuell för tjänsten ska du ha

  • akademisk utbildning inom för avdelningen relevant ämnesområde
  • flerårig erfarenhet som chef inom verksamhetsområdet
  • erfarenhet av att leda andra chefer och kvalificerade medarbetare och experter
  • erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna annan statlig myndighet
  • god kunskap om tillämplig lagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning.
  • erfarenhet av och förmåga att göra avvägda bedömningar och hantera målkonflikter.
  • en god analytisk, pedagogisk och kommunikativ förmåga.
  • erfarenhet av att ha utvecklat verksamheter och arbetssätt med stöd av digitalisering.

Det är meriterande med

Ett etablerat nätverk inom de verksamhetsområden som avdelningen ansvarar för. Erfarenhet från näringslivet inom verksamheter som har koppling till avdelningens verksamhet.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Länsstyrelsen värdesätter språkkunskaper och erfarenheter av olika kulturer. Vi tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden men anställningen är tillsvidare vid myndigheten.

Som en del i rekryteringsprocessen ingår arbetspsykologiska tester.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 30 oktober 2020. I denna rekrytering samarbetar vi med Experis. För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Anneli Wallin 019-166552.

Ansök via länken nedan. OBS! ANSÖK INTE VIA EXPERIS HEMSIDA!

Ansök här!