Verksamhetschef till Socialförvaltningen inriktning Barn och unga

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Botkyrka
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Är du en chef och ledare som kan göra positiv skillnad? Vi har rivit stuprören och lämnat en gammal modell till förmån för vår nya organisation; rustad att möta samhällsförändringar och präglad av nytänkande och teamarbete. Nu söker Socialförvaltningen en verksamhetschef med ett brett och djupt samhällsintresse och ett stort engagemang för hela socialtjänstens verksamhetsområde, men med ansvar för utredning och insatser för barn och unga. Vill du vara med på vår resa?

Ditt ansvarsområde omfattar fyra enheter för barn och unga; två utredningsenheter och två öppenvårdsenheter med stöd, behandling, miniMaria, ungdomsmottagning och en skola med behandling i samarbete med utbildningsförvaltningen. Du samarbetar nära med verksamhetschefen för mottagning våld i nära relation/barn och familj.


ARBETSUPPGIFTER
Din roll som verksamhetschef är att förverkliga strategier och visioner, bryta ner mål och implementera dessa i verksamheten. Tillsammans med de fem andra verksamhetscheferna sitter du med i en ledningsgrupp som omfattar både Barn- och Vuxenspåret och ni har tillsammans ett ansvar för förvaltningen som helhet.
I arbetet har du ett personal-, budget- och verksamhetsansvar för fyra direktrapporterande enhetschefer och du ansvarar för att fördela resurser inom verksamheten.
Du har ansvar för administrativ planering och verksamhetsplanering med ett 1-2 års perspektiv men har även förmåga att se och ta hänsyn till ett längre tidsperspektiv.
I arbetet ingår även att du ansvarar för att fördela resurser i verksamheten.
Du omvärldsbevaka inom ditt verksamhetsområde och tar med analysen av detta i verksamhetsplaneringen.
Du profilerar och synliggör verksamheten inom kommunen och till externa samverkansparter.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig relevant högskoleexamen. Du har lång erfarenhet och mycket god kunskap inom myndighetsutövning barn och unga. Du har mycket god erfarenhet av personalansvar och goda vitsord som ledare samt tidigare erfarenhet av att leda genom andra. Det är meriterande om du också har erfarenhet av behandling inom barn och familj.

Du har god vana och erfarenhet av att genomföra och kommunicera politiskt fattade beslut samt god kunskap om kommunal ekonomistyrning och dess principer. Du har medborgarens fokus i allt som sker. Rättssäkerhet är för dig en självklarhet och du har relevant juridisk kompetens inom det område du verkar i. Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är också viktigt att du är analytisk och strukturerad med en god förmåga att organisera och prioritera arbetet.

För att lyckas som verksamhetschef är du en ansvarstagande ledare som ser ledarskapet som en kompetens i sig. Du har ett coachande förhållningssätt och förstår vikten av god kommunikation för att få genomslag för förändring och utveckling. Du är lyhörd för idéer och utvecklingsbehov i verksamheten och stöttar initiativ från medarbetarna. Du ser styrkan i olikheter och hur du på bästa sätt kan ta tillvara på dem. Din erfarenhet har gett dig god förståelse för ett gott ledarskap där du stödjer och inspirerar medarbetare. Du har fokus på lösningar och möjligheter.

Du har en tidigare erfarenhet av att hantera strategiska beslut och implementera dessa i verksamheten samt en god erfarenhet av att ha arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete. Du är en utpräglad lagspelare som ser på kommunen och förvaltningen som en helhet i vilken samverkan och samarbete, både inom kommunen och med externa parter, är en självklarhet.

Vi uppmuntrar alla som uppfyller kriterierna att söka men då detta är en kvinnodominerad bransch och vi anser att jämställdhet är av största vikt, ser vi gärna personer med utländsk bakgrund, personer som identifierar sig som annat eller manliga sökanden till tjänsten. Den största vikten kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.


ÖVRIGT
Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat.


Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.