Lektor i Maskinteknik ; produktion , produktutveckling och hållbarhet

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Borlänge
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Högskolan Dalarna har forskning och utbildning inom materialteknik, maskinteknik, byggteknik, energiteknik och industriell ekonomi och är inne i en spännande utvecklingsfas för hela teknikområdet. Som liten regional högskola har vi nära till näringsliv och offentliga institutioner som stöttar forskning och näringslivsutveckling och vi har en livskraftig samverkan med de teknik- och industriföretag som verkar i Borlänge och Dalarna, varav flera är världsledande. Med cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners arbetar vi för att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv.

Vad kan du förvänta dig av oss?
Välkommen till avdelningen Industriell Teknik vid Högskolan Dalarnas campus i Borlänge! Vår miljö består av en liten grupp engagerade och drivna forskare och lärare som de kommande åren vill göra gedigna satsningar på vår utbildning och forskning - vi ser att ingenjörskunskap behövs mer än någonsin i samhället.

Vi tror att du kommer trivas hos oss om du är en genuin pedagog samt brinner för forskning och utveckling i nära samverkan med näringslivet. Du kan förvänta dig en intressant och expansiv miljö med engagerade kollegor som vill göra skillnad för sin omgivning, sina studenter och övriga intressenter. Dessutom erbjuder vi:


• Forskning i tjänsten
• Kontinuerlig kompetensutveckling, t.ex. handledning av doktorander
• Möjlighet till att påverka, driva dina egna idéer och implementera dina egna visioner i en organisation med nära till beslut och och jordnära strukturer
• En trygg anställning i kombination med frihet och flexibilitet

Din arbetsdag som universitetslektor
Anställningen omfattar utbildningsinsatser på våra ingenjörsprogram, forskning, samt administration. Forskningen har gärna en inriktning mot miljömässig hållbarhet i produktion och produktutveckling, exempelvis utifrån energieffektivisering. Du undervisar på både grundläggande och avancerad nivå på våra masterprogram och högskoleingenjörsprogram.

Du kommer att arbeta i en kreativ forskningsmiljö där du ges stort utrymme att påverka utvecklingen. Du förväntas att bidra till utvecklingen av ämnet och utbildningen inom maskinteknik genom undervisningen men även att enskilt och tillsammans med andra, gärna tvärvetenskapligt, söka finansiering för och genomföra forskningsprojekt. Du kommer även att ha möjlighet att driva forskningsprojekt med doktorander inom våra forskningsprofiler eller i samarbete med andra lärosäten.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom maskinteknik eller motsvarande. Det är meriterande om du har arbetslett forskningsprojekt och/eller har forskat inom miljömässig hållbarhet inom produktion, produktutveckling eller produktutvecklingsprocesser.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt läggas vid:


• Bredd i forskningen
• Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
• Varit sökande och/eller medsökande i nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag

Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska, både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

Då vi är inne i en utvecklingsfas vad gäller både utbildning och forskning är din förmåga att bidra till det strategiska arbetet av stor vikt.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, med tjänstgöringsgrad upp till 100% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge, men visst arbete förekommer även i Falun.

Övrigt
Vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Utifrån vår nuvarande personalsammansättning uppmuntrar vi därför kvinnor att söka.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- intyg och betyg 
- publikationsförteckning 
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- kontaktuppgifter till minst två referenser 
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb 

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2019-08-20.