Inköps- och lokalsamordnare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Borås
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av drygt 2 000 medarbetare, varav 80-talet chefer, och ansvarar för en nettobudget på 1,4 miljarder. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Läs mer om oss via hemsida:
http://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/vardochaldreforvaltningenVi söker dig som vill arbeta nära verksamheten i frågor som rör inköps- och lokalfrågor. Du ansvarar för förvaltningens planering, samordning och processer för inköp och lokalfrågor.

Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningens chefer och ledningsfunktioner men även mot lokalförsörjningsförvaltningen och koncerninköp samt övriga interna och externa intressenter.

Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i Borås med närhet både till centrum, det natursköna parkområdet vid Ramnasjön samt station med buss- och tågförbindelser.


I rollen som lokalsamordnare kommer du att arbeta med strategiska såväl som operativa frågor gällande planering och samordning. Arbetet innebär att du får vara med att lösa förvaltningens lokalbehov genom att se till resursnyttjande, effektivitet och nytänkande. Vidare uppgifter som ingår är att samla in och skapa en helhetsbild kring förvaltningens lokaler och dess förändringsbehov, att se möjligheter med de lokaler vi har och skapa ett effektivt resursnyttjande kring dessa från ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du ansvarar för att ta fram beslutsunderlag till såväl nämnd som förvaltningsledningen. En viktig del i arbetet är att ge ett aktivt stöd till chefer i frågor som rör lokaler och dess angränsningsområden.

I rollen som inköpssamordnare utgör du länken mellan stadens centrala inköpsavdelning och förvaltningen. Du bistår förvaltningsledningen med förslag till förbättringar som gäller inköp bl.a. genom att redogöra för historiska och kommande inköpsbehov internt på förvaltningen. Du samverkar med den centrala inköpsavdelningen för att få till stånd avtal som matchar förvaltningens behov av inköp i relation till lagen om offentlig upphandling.

Du rapporterar till chefen för ekonomifunktionen.


Vi söker dig med för tjänsten relevant högskoleutbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av arbete i likvärdig tjänst.

Du har god förståelse för ekonomi- och organisationsfrågor. Som person är det viktigt att du har förmåga och erfarenhet av att arbeta lyhört och utåtriktat i samverkan med berörda personer. Eftersom du kommer att ha många kontakter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga men även finner arbetsglädje i att arbeta självständigt. Du tar stort ansvar för din uppgift, arbetar strukturerat och driver arbetet framåt. Har du kunskap avseende lagen om offentlig upphandling är det meriterande.

För denna tjänst krävs B-körkort.

Vi vill erbjuda dig ett utvecklande och meningsfullt arbete där du har stort inflytande på förvaltningens processer inom dina ansvarsområden.

Välkommen med din ansökan!