Enhetschef Socialpsykiatrin

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Örebro
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Vill du ha ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter? Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Vi söker nu en enhetschef som vill vara med och utveckla och leda Socialpsykiatrin i Örebro kommun!

Om tjänsten 
Som enhetschef inom Socialpsykiatrin leder och utvecklar du ditt ansvarsområde mot uppsatta mål, genom att vara tydlig och ett inspirerande föredöme. Du främjar medarbetarnas utveckling och skapar de bästa möjligheterna för medarbetarna att ta ett eget ansvar. Du företräder kommunen som arbetsgivare, samverkar samt följer lagar och riktlinjer. Som enhetschef ansvarar du för att verksamheten har servicemottagaren i fokus med god kvalitet och effektivitet. Organisationen styrs av politiska beslut och givna ekonomiska ramar. Vår målsättning är att öka servicemottagarens inflytandet och med god kvalitet ge individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning.  

Som enhetschef driver du verksamheten framåt tillsammans med medarbetare och övriga berörda. Ständigt arbete med att förnya och utveckla verksamheten utifrån behov är en stor del av rollen samt även samverkan både internt och externt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• personal-, ekonomi-, och verksamhetsansvar
• utveckla och motivera medarbetare
• leda och fördela det dagliga arbetet
• utveckla verksamheten med kunden i fokus
• leda arbetet utifrån gällande rutiner, riktlinjer och mål
• kommunicera med alla intressenter och hantera information, samt samordna och hitta samverkanslösningar

Kompetenskrav 

• högskole- /universitetsexamen om minst 180 hp som socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• kunskap och erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
• kunskap och erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer
• körkort B

Som enhetschef skapar du engagemang och delaktighet. Leder, samordnar och förser medarbetarna med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• chefserfarenhet med personal-, ekonomi-, och verksamhetsansvar 
• erfarenhet från arbete i verksamheter med SOL/LSS-insatser
• arbetslivserfarenhet av socialpsykiatrisk verksamhet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Socialpsykiatrin ingår i Förvaltningen för sociala insatser och drivs som intraprenad. Förvaltningen för sociala insatser ger bland annat stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Socialpsykiatrin ansvarar för boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning inom olika boendeformer, ordinärt boende och särskilt boende. Att erbjuda sysselsättning till samma målgrupp ingår också i uppdraget. 

Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun här!

Övrig information
Läs mer om hur det är att arbeta som chef i Örebro kommun på orebro.se/jobb!

Ansökan
Sista ansökningsdag är 27 oktober.

Välkommen med din ansökan!