Kurator till Nyköpings högstadium

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Nyköping
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.

Nyköpings Högstadium är en sammanhållen 7–9 skola fördelad på två byggnader, Alpha och Omega, med cirka 5 minuters gångväg mellan. Vi har runt 1300 elever och cirka 170 medarbetare. Hos oss arbetar lärare, lagmentorer och övriga kompetenser inom elevhälsan tillsammans i arbetslag för att stötta eleverna att nå sina mål utifrån deras bakgrund och förutsättningar.

Vår vision är att sammanföra människor med olika bakgrund för att vidga förståelsen för varandra. Gemensamt skapar vi en trygg lärandemiljö där kunskap och engagemang genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar med lagmentorer i syfte att skapa en organisation med en tydlighet i pedagogiska och psykosociala frågor i vår verksamhet. Genom tydlig struktur, regelbunden dialog och återkoppling skapar vi förutsättningar för varje elevs optimala utveckling. Vi utmanar våra elever att nå högre mål och tror alltid att eleven kan ta ett steg till.

Vill du arbeta hälsofrämjande och förebyggande? Då är du välkommen in med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter som kurator är att i samverkan med elevhälsoteamet och övrig skolpersonal arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra elever. Som skolkurator arbetar du utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till grupper eller enskilda elever. Du arbetar lösningsfokuserat och försöker alltid se de bitarna som är positiva och bygger därifrån. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att göra gruppinriktade insatser, handleda personal i vissa ärenden och ha enskilda samtal med elever. I uppdraget ingår att ha kontakter och samverka med andra myndigheter

KVALIFIKATIONER
Du är utbildad socionom eller har annan likvärdig beteendevetenskaplig utbildning. Du är trygg med att arbeta i både mindre och större grupper av elever och personal samt har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer. Du har ett utåtriktat arbetssätt mot elever, vårdnadshavare och personal och ett respektfullt bemötande gentemot människors olikheter. Vidare delar du samhällets och skolans värdegrund och har kunskaper inom socialtjänstens- och skolans juridik

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i jobbet tror vi att du har ett stort intresse för ungdomars livssituation. Du är lyhörd och kommunicerar tydligt och öppet. Du kan arbeta självständigt, men har även lätt för att samverka med andra yrkesgrupper.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets
viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.