Universitetslektor i kriminologi med inriktning mot polisiärt arbete

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Växjö
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Vid fakulteten för samhällsvetenskap finns sex institutioner, därutöver tillkommer Polisutbildningen.

Denna anställnings är placerad vid Polisutbildningen som finns på campus Växjö.

Polisutbildningen har fem verksamhetsgrenar: polisiär grundutbildning, polisiär vidareutbildning, externa uppdrag, forskning och utveckling samt internationalisering. Polisprogrammet och huvuddelen av fort-/vidareutbildningarna ges på uppdrag av Polismyndigheten.

Vid Polisutbildningen arbetar både universitets- och polisanställda, sammanlagt cirka 90 medarbetare. Under våren 2019 är ungefär 1.100 studenter registrerade på polisprogrammet som bedrivs både på campus och på distans.

Ämnesområde för befattningen: kriminologi med inriktning mot polisiärt arbete

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: Anställningen gäller tillsvidare och på heltid med tillträdesdag efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och kursutveckling. Det ingår även att självständigt och i samverkan med andra forskare och praktiker, initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete i polisiära frågor. Detta innefattar även att söka externa medel.

I arbetsuppgifterna ingår dessutom att samverka med relevanta aktörer i det omgivande samhället, nationellt och internationellt, för kunskapsutbyte och kunskapsfrämjande relationer i syfte att utveckla polisutbildningen och forskning i polisiärt arbete.

Undervisningen bedrivs på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat nordiskt språk krävs.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär bedöms de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter framförallt vad gäller relevans, kvalité och omfattning i relation till ovan beskrivna arbetsuppgifter inom kriminologi med inriktning mot polisiärt arbete. Då anställningen innefattar samverkan läggs även vikt vid dokumenterad erfarenhet av samverkan. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande, liksom dokumenterad undervisningserfarenhet. Särskilt meriterande för anställningen är även dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete inom det polisiära ämnesområdet.

God kommunikations- och samarbetsförmåga värderas högt.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:

Prefekt Ola Kronkvist 0706-188 232

HR-partner Karolina Österdahl 0470-708674

Fackliga företrädare nås via universitetets växel.

Välkommen med din ansökan senast 8 april 2019

 


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.