Strateg social hållbarhet för lokal nämnd i Laholm

Placering: 
Laholm
Bransch: 
Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1
Arbetsuppgifter
Som strateg för social hållbarhet arbetar du på plats lokalt och arbetar med genomförandet av nämndens uppdrag utifrån fattade beslut och verksamhetsplan. Fokus är att verka för en jämlik och positiv hälsoutveckling i linje med visionen om Halland – bästa livsplatsen.

Du arbetar med utvecklingsprocesser i nära samverkan med olika aktörer och finns i många olika sammanhang. I rollen ingår att processleda och ge stöd i insatser av mer långsiktigt strategisk karaktär likväl som av projektkaraktär.

I rollen som strateg arbetar du nära ansvarig nämndtjänsteman och övriga kollegor. Du har även kontakt med nämndens ordförande och vice ordförande. I ditt uppdrag ingår att representera nämnden i samverkan och dialoger inom Region Halland och externt med offentliga och privata aktörer samt civilsamhälle.

Som strateg för social hållbarhet är du nämndens representant i framförallt lokala sammanhang och verkar för genomförande av nämndens uppdrag. I uppdraget ingår att:
• Initiera, samordna och ibland leda strategiska utvecklingsarbeten och processer
• Etablera kontakter och samverka med aktörer inom och utanför Region Halland såväl lokalt som regionalt
• Stå för analys, planering, implementering, uppföljning samt kommunikation av beslutade uppdrag
• Omvärldsbevaka och förse nämnden med aktuell kunskap inom social hållbarhet

Social hållbarhet är ett verksamhetsområde inom Regional utveckling med uppdrag att skapa långsiktig tillväxt och utveckling i Halland. Här finns övergripande regionalt arbete som rör inkludering, jämlik hälsa, skola och utbildning, arbete, integration och mångfald. Vi arbetar i samverkan med ett stort antal aktörer och har ofta rollen att samla, samordna och driva gemensamma utvecklingsprocesser utifrån aktuell forskning och analys.

Region Hallands lokala nämnder:
Lokala nämnderna har till uppdrag att verka för en jämlik och positiv hälsoutveckling i visionen om Halland - bästa livsplatsen. God hälsa hos befolkningen är en avgörande faktor för tillväxt och välfärd inom regionen och en grundbult i en socialt hållbar utveckling. Nämndens arbete präglas i hög grad av samverkan med välfärdens aktörer och en viktig del av arbetet utgörs av dialoger, både med aktörer och medborgare.
Tjänsten har sin placering i Laholm, men rollen innebär ibland resor regionalt och nationellt.


Kvalifikationer
Du bör ha en relevant högskole- eller universitetsutbildning, gärna med inriktning mot social hållbarhet eller statsvetenskap.

Vi söker en person som har bred erfarenhet inom sociala hållbarhetsfrågor och frågor som rör jämlik hälsa. Du är van att arbeta i samverkan med aktörer från olika typer av organisationer och att finnas i en samordnande roll och att ha ansvar för processer och/eller projekt. Vi tror att du har minst några års arbetslivserfarenhet i en roll där du axlat ansvar som processledare, samordnare, utvecklare eller liknande.

Vi söker en "doer" som gillar att driva processer framåt, men som samtidigt har ett strategiskt tänk och förmåga att se helheten. Du är samarbetsorienterad, kommunikativ och har förmåga att skapa förtroende och axla ett informellt ledarskap. Du har förståelse för olika perspektiv och förmåga att se hur olika delar hänger ihop.

Eftersom du har din placering lokalt i kommunen och är ensam om rollen, innebär jobbet en hög grad av självständigt arbete inom givna ramar. Rollen är mångsidig och kräver därför öppenhet, flexibilitet och förmåga att sätta sig in i och arbeta med nya frågor.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper så som förståelse för rollen, ett förtroendeingivande sätt, engagemang för uppdraget samt tidigare erfarenhet och kunskap som kan bidra till teamets mångfald.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön: Månadslön 

Omfattning: Heltid.
Information om arbetsgivaren
Region Hal