Projektledare socialt entreprenörskap och arbetsintegrerat företagande

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Markaryd
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Vill du arbeta med att möjliggöra nya förutsättningar för individer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden? Som projektledare i vårt nya projekt Sesam kommer du att göra viktig skillnad!

 

Arbetsbeskrivning

Socialt entreprenörskap innebär olika initiativ och möjligheter att utveckla nya typer av arbeten eller få igång ett större samhällsengagemang. Det övergripande målet med socialt entreprenörskap är att få individer i utanförskap att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Inom Sunnerbo Samordningsförbund startar vi projekt Sesam (Socialt entreprenörskap Sunnerbo Samordningsförbund) för att se över de olika förutsättningar för social entreprenörskap i våra tre kommuner i Sunnerbo; Ljungby, Markaryd och Älmhult. 

Med projektet vill vi bland annat utreda vilka sociala företag som, med initial stöd, kan startas av personer som idag har svårt at konkurrera på arbetsmarknaden. Vi kommer även att identifiera föreningar som arbetar med målgruppen. Genom detta kan föreningarna komma ett steg vidare i ambitionen att skapa en trygg samhällsgemenskap med meningsfulla aktiviteter eller arbete. Affärsidén med arbetsintegrerade sociala företag, som är en variant av socialt entreprenörskap, är att binda samman individens behov av arbete utifrån sina förutsättningar, samtidigt som varor och/eller tjänster erbjuds på den öppna marknaden. I dagsläget har Sunnerbo få arbetsintegrerade företag. En viktig del i projektet blir därför att identifiera om det finns och/eller kan skapas förutsättningar att starta fler.

Som projektledare för Sesam kommer du att genomföra intervjuer, swot- och intressentanalyser, samt lägesrapportera till tjänstemän och politik etc. Arbetet kräver en stor förmåga att kunna arbeta självständigt. Du kommer att samverka med olika aktörer utanför kommunen som Coompanion, AF, Försäkringskassan samt Region Kronoberg som är projektets samarbetspart. Du kommer regelbundet att rapportera till Sunnerbo Samordningsförbunds styrelse, då tjänsten finansieras via medel från Finsam. Du kommer att vara anställd och utgå från Markaryds kommun och ditt uppdrag kommer att ledas härifrån. Ditt uppdrag kommer dock att vara jämt fördelar mellan kommunerna i Sunnerbo.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi kräver dock att du har lägst gymnasiekompetens och då även relevant arbetslivserfarenhet. För att passa in i rollen som projektledare bör du ha erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor och företagskontakter.

Du kommer att röra dig i många olika sammanhang och behöver därför ha god social förmåga och vara bra på att skapa engagemang. Då du ska verka i tre kommuner kommer uppdraget kräva att du tar ett stort eget ansvar för att driva projektet framåt. Vi förväntar oss att du är analytisk och har god förmåga att kommunicera samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort krävs.

 

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning från 1 december 2020 till och med 31 januari 2021. Sista ansökningsdag är 2020-10-25.

Välkommen med din ansökan!  


Markaryds kommun i södra Småland på gränsen till Skåne är en välskött kommun med god ekonomi. Lånefinansieringsgraden är låg och bland annat har medel avsatts som fullt ut täcker kommunens framtida pensionskostnader. Markaryds kommun ligger för fjärde året i rad i toppen i Svenskt näringslivs undersökning om landets bästa företagsklimat. I Markaryd arbetar vi med ett tydligt medborgarperspektiv och samverkar i stor utsträckning tillsammans med den ideella sektorn och näringslivet i vårt utvecklingsarbete.