Kulturchef, Lilla Edets kommun

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Lilla Edet
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. Du tar dig snabbt och säkert med tåg eller på motorväg mellan orterna. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas. 

I kommunen arbetar cirka 1500 medarbetare med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför bland annat kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling, bidrag till studielitteratur, möjlighet till privatbilleasing och mycket annat. Hos oss finns närhet till de du samarbetar med och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter. 
Beskrivning
Har du en passion för kultur och ett stort engagemang för kulturell utveckling hos barn och ungdomar? Kan du som ledare vidareutveckla redan påbörjade arbetsformer men också vara en initiativkraft för ny utveckling? Nu söker vi dig som vill anta utmaningen att som kulturchef leda våra kulturverksamheter in i framtiden i linje med det nationella uppdraget och med fokus på utveckling.

Som kulturhuschef i Lilla Edets kommun blir du en del av en organisation som nyligen genomgått förändring. Uppdraget är fördelat mellan Kulturhuset Eden, kulturskolan, biblioteket och ungdomscoacherna. Till din hjälp har du samordnande funktioner och tillsammans med dessa och dina medarbetare sätter du kommunens kultur- och fritidsutbud i ett sammanhang och ansvarar för att styra balansen mellan kvalitet och tillgänglighet.

Du kommer att ingå i ett nätverk av kompetenta chefskollegor inom förvaltningen och inom kommunen. Som chef hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap. Tillsammans med kommunens andra chefer genomgår du vårt ledarskapsprogram för att utveckla ditt sätt att leda dina medarbetare till utveckling och goda resultat.

 

Arbetsuppgifter
Som kulturchef i Lilla Edets kommun leder och utvecklar du kulturverksamheter för alla åldrar tillsammans med medarbetarna. Du planerar och fattar beslut i den egna verksamheten på sådant sätt att det gagnar helhetens bästa. I din roll ingår budgetansvar, medarbetaransvar samt ett helhetsansvar för kulturverksamheten i Lilla Edets kommun.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av att leda, utveckla och följa upp kulturverksamheterna så att medborgaren är i fokus och samtidigt bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalité och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Som chef för kulturverksamheterna skapar du goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov som utgångspunkt.  Du har också en viktig roll i att medverka i utvecklingen av Lilla Edets kommun som attraktiv arbetsgivare och i att skapa en hållbar kompetensförsörjning. Du leder, motiverar och utvecklar medarbetare mot måluppfyllelse.

Du har många externa kontakter och möten med föreningar, näringsliv, kommuninvånare med flera. Du arbetar aktivt i och utvecklar lokala, regionala och riksnätverk och har löpande presentationer inför olika intressenter och i politiska forum. En annan viktig uppgift är att bygga samarbeten över förvaltnings- och verksamhetsområden till gagn för hela kommunkoncernen. Du leder och utvecklar förvaltningens medarbetare och säkerställer att verksamheten bidrar till kommunens vision och mål.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig chefserfarenhet och lämplig högskoleutbildning. Du har god erfarenhet av ledarskap och insikt i arbetet med kulturverksamheter. Du är tydlig i ditt ledarskap och förmågan att engagera och inspirera medarbetare. Då vi har gott om spetskompetens i gruppen inom de olika verksamhetsområdena behöver vi dig som kan överblicka helheten och utveckla förvaltningen mot de gemensamma målen.

Du är kommunikativ, pedagogisk och arbetar utvecklings- och lösningsinriktat. Med din helhetssyn och goda omvärldsorientering kan du se din egen del i ett större sammanhang. Ett intresse av att utveckla verksamheten med stöd av ny teknik är nödvändigt. Ditt arbete underlättas om du har erfarenhet av och insikt om politiskt styrda organisationers sätt att arbeta.

Vi värdesätter din goda ledarskapsförmåga och att du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vidare förutsätter vi god ekonomisk medvetenhet och förståelse för de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Som person har du intresse av att samarbeta och samverka med andra på ett lyhört och smidigt sätt, men du har heller inga problem med att agera självständigt när läget så kräver.

Du uppfattas som trygg i din roll som chef och du har en god förmåga att samarbeta och samverka. Du initierar, driver och avslutar processer inom din verksamhet samt planerar, samordnar och leder verksamheten utifrån gällande lagstiftning, budgetram, ledningssystem, mål och riktlinjer. Eftersom uppdraget innebär samverkan med flera aktörer inom kommunen och i länet behöver du kunna främja ett gott samarbete och goda relationer på alla nivåer. 

Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag
2021-05-18