Enhetschef till Boende med Särskild Service i Angered

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Enhetschef till Boende med Särskild Service i Angered

Placering: 
Göteborg
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Inköp, logistik
Antal tjänster: 
1
Angered är en av Göteborgs tio stadsdelar med cirka 53 000 invånare. Här lever och arbetar människor från hela världen, vilket ger Angered en dynamisk och internationell prägel. Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar vara en attraktiv del av Göteborgsregionen där vi känner stolthet över stadsdelen och utvecklas tillsammans. I stadsdelsförvaltningen Angered arbetar cirka 2000 medarbetare. Vi driver verksamheter inom individ- och familjeomsorg, social omsorg, samhälle, intern service, kultur och fritid samt hälso- och sjukvård. Hos oss erbjuds du möjlighet att vara delaktig och påverka ditt arbete med fokus på att ge invånarna service av hög kvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en enhetschef till området Boende och Personligt stöd. Chefsområdet består av två bostäder med särskild service och boendestöd med inriktning mot neuropsykiatri. Här arbetar ca 25 stödassistenter, stödpedagoger och boendestödjare för att ge våra brukare en så bra vardag som möjligt.

Vi arbetar just nu med ett särskilt fokus på brukarnas kommunikation, hur denna kan förstärkas mellan brukare och medarbetare och på så vis öka brukarens delaktighet. Fokus ligger även på att öka professionalismen och att utveckla det kvalitativa arbetet med genomförandeplaner. En del i ditt uppdrag blir att leda och driva detta arbete tillsammans med medarbetarna.

Som enhetschef hos oss tar du tag i de utmaningar du ställs inför och leder och fördelar arbetsuppgifter som krävs för att möta brukarnas behov. Du fattar obekväma beslut och påtalar öppet eventuella kvalitetsbrister för att kunna arbeta med förbättring inom dina verksamheter. Du har budget-, verksamhets-, och arbetsmiljöansvar för dina medarbetare. Du har gott stöd från en administratör samt övriga stödfunktioner såsom ekonomi och HR.

Du blir en del av en stor ledningsgrupp där vi har ett gott samarbete och stöttar varandra i stort och smått. Ledningsgruppen består av elva enhetschefer, en anhörigstödssamordnare, en verksamhetsutvecklare, två metodutvecklare samt områdeschef. Vi är en trygg, stabil grupp som har arbetat länge tillsammans där vi välkomnar dig med nya idéer, helhetssyn och professionalism.

Sektor IFO samt Funktionshinder är indelat i tre områden - Arbetsmarknad-Sysselsättning, Bistånd-Service samt Boende-Personligt stöd. Området Boende-Personligt stöd innefattar i dagsläget 21 bostäder med särskild service, boendestöd, personlig assistans, kontaktpersoner, avlösarservice, ledsagning, mötesplats och anhörigstöd för personer under 65 år. Insatserna vänder sig till personer med intellektuella, neuropsykiatriska och/eller psykiska funktionsvariationer.

KVALIFIKATIONER
För den här tjänsten krävs att du har lämplig högskoleutbildning såsom sociala omsorgsprogrammet, socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt att du arbetat som chef. Du är väl förtrogen med de lagar och riktlinjer som styr verksamheten samt har god kunskap och/eller erfarenhet av funktionshinderområdet. Det är meriterande om du har ledarutbildning.

Som chef är du modig, handlingskraftig och van vid att fatta beslut. Du är självständig i ditt arbete, trygg i ledarskapet och vill leda en verksamhet som är i ständig förändring. Du tar tag i konflikter när de uppstår, har god förmåga att engagera och motivera medarbetare och du har även ett genuint intresse för människor samt förmåga att tillvarata andras kompetenser och idéer.

Andra kompetenser vi ser är adekvata för tjänsten är att du är effektiv och strukturerad i ditt arbete, att du har en god samarbetsförmåga samt att du är smidig och tydlig i din kommunikation. Vi ser också gärna att du har god datorvana och lätt för att lära dig olika verksamhetssystem.

ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess och använder oss av arbetspsykologisk testning som en del i urvalsarbetet för att säkerställa en rättvis och jämlik rekryteringsprocess.

I Stadsdelsförvaltningen Angered vill vi att medarbetarna ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande och arbetsglädje.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering.

Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och inom stadsdelsförvaltningen. Ett exempel är vår stadsdelsgemensamma introduktionsdag och vissa sektorer har även egna introduktionsdagar.

I Angered arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Vi skapar löpande möjligheter för dig att ha en aktiv fritid, bland annat genom ett gediget friskvårdsprogram och förmånliga rabatter på årskort hos flera träningscenter, en cykelförmån och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även rökfri arbetstid.

Då Göteborgs Stad har upphandlade avtal med rekryterings- och annonseringskanaler undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.