Sommarvikarierande SMC-administratörer

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Sommarvikarierande SMC-administratörer

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
2
Kustbevakningen är en myndighet under Justitiedepartementet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning, ordningshållning till sjöss samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. För att arbeta här är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med vår värdegrund; helhetssyn, välvilja och engagemang.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Beskrivning

SMC (Swedish Coast Guard Maritime Clearance) är kontaktpunkt dels för den administrativa kontrollen av förhandsanmälningar från fartyg till följd av Schengenavtalet och dels för Kustbevakningens uppgifter vad gäller sjöfartsskydd.

SMC som är en del av Kustbevakningens ledningscentralsenhet har ett nära samarbete med ledningscentralen och leds av chef och biträdande chef för enheten.

SMC består av fem SMC-administratörer med placering i Stockholm, Hammarby sjöstad, vilka på schema bemannar funktionen alla dagar på året från morgon till kväll. Till sommaren behöver vi två extra SMC-administratörer p.g.a. semesterledigheter.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som SMC-administratör ingår bl.a. att:

- bereda, analysera och registrera fartygsanmälan i KIBS databas
- skapa underlag för uppföljning av fartygsanlöp och avgångar samt ta fram statistik till handläggare och ledningscentralen
- handha IT-stödsystem i SMC och myndighetens IT-system
- tillhandahålla underlag till ledningscentralen, underrättelsesektionen och samverkansmyndigheter
- arbetsuppgifter i SMC:s arkiv, bl.a. arkivera och gallra dokument
- utföra övriga arbetsuppgifter som fördelas av chef och biträdande chef för ledningscentralsenheten

Ensamarbete förekommer, företrädesvis under kvällar och helger.

Kvalifikationer

Som sökande har du lägst gymnasieutbildning och erfarenhet av liknande arbete. Du är van vid arbete där man kontinuerligt via telefon och/eller mejl har kontakt med många olika parter. Du har en mycket god administrativ förmåga och goda IT-kunskaper, framför allt i Officepaketet. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du trivs med ett rutinbetonat arbete och att arbeta i en funktion där alla kollegor i stort sett har samma arbetsuppgifter.

Du är noggrann, bra på att planera och strukturera ditt arbete och du har en god analytisk förmåga. Du är positiv, flexibel, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du tar egna initiativ och är bra på att hantera stressiga situationer. Du arbetar bra tillsammans med andra men också självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Kunskap och erfarenhet av kommersiell sjöfart är meriterande.

Villkor

Anställningarna är tidsbegränsade t.o.m. 2018-08-31 respektive 2018-09-30, båda med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde under juni 2019. I juni och augusti beräknas arbetstiden vara 50-75 % och i juli 100 %. I september beräknas arbetstiden vara 50-75 % för den anställning som sträcker sig över den månaden också. Tillträde under juni.

För anställning krävs svenskt medborgarskap samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Övrigt:

För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.