Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård , Beroendemedicinska mottagningen

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Verksamhetsområde psykiatri

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Sektionen för Beroende- och neuropsykiatri är den verksamhet inom Region Uppsala som bedriver specialiserad beroendevård. Sektionen består av Beroendemedicinska mottagningens öppenvård inkl integrerad verksamhet i Tierp samt mobil verksamhet nord och syd, läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO), heldygnsvård 4A och 4B, neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Bålsta psykiatriska mottagning samt Enköping samlade psykiatri.

Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på Beroendemedicinska mottagningen deltar du i utredning och behandling av patienter med beroendesjukdom. Vi arbetar i enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Arbetsuppgifter och aktiviteter som ingår i befattningen:
- Identifiera, differentiera och handlägga komplicerade tillstånd av psykiatrisk och somatisk samsjuklighet.
- Utvärdera den psykiatriska omvårdnaden som patienten erbjuds och förnya bedömning av patientens behov så att komplexa vårdbehov identifieras.
- Leda och samordna vården i samråd med andra vårdgivare.
-Följa upp och utvärdera samordnade insatser tillsammans med patient, närstående och andra tvärprofessionella aktörer
- Samverka i team, initiera, prioritera, samordna och utvärdera teamarbetet utifrån patientens behov. Kommunicera och konsultera med andra aktörer utanför det egna teamet för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan för den enskilda patienten.
- Aktivt arbeta för att tillämpa evidensbaserad kunskap och vara delaktig i vårdutveckling baserad på forskning. Initiera och leda utvecklings- och förbättringsarbete samt sprida och implementera ny kunskap inom psykiatrisk omvårdnad.
- Förväntas delta och bidra till utveckling av psykosociala behandlingsmetoder samt hälsofrämjande och förebyggande insatser i samarbete med beroendevårdens heldygnsvård.
-Delta i utvecklingen av Tillnyktringsenheten.
- Handleda sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå.

Dina kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård alternativt
legitimerad sjuksköterska som ser specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård som en snart och naturlig kompetensutveckling.
Tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrisk hälso- och sjukvård samt erfarenhet av arbete inom missbruk- och beroendevård är ett krav. Erfarenhet av arbetsledning och beslutsfattande arbetsuppgifter samt god kännedom om samhällets stöd och servicefunktioner är meriterande.

Din kompetens
Personlig mognad, att du känner dig trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv och har förmåga att skilja på det personliga och professionella. Gott omdöme, gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstagande och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Har god samarbetsförmåga och är självgående dvs tar ansvar för sina uppgifter, strukturerar själv sitt angreppsätt och driver processer vidare.

Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på 50% med tillträde 1/9-19, tjänstens omfattning och tillträde kan justeras efter överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag till fredag (vardag).

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Jenny Marteleur, 018-611 21 46
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.