Projektledare inriktning trafikdata, uppföljning och analys

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Trafik och samhälle

Har du erfarenhet av att arbeta med statistik och analyser kopplat till trafikfrågor och trafikmätningar? Vill du arbeta för ett hållbart samhälle? Vill du leda och vara delaktig i spännande projekt där du kan påverka här och nu men också framtiden? Då ska du läsa vidare!

På enheten trafik och samhälle arbetar 16 engagerade medarbetare. Vi är en del av avdelning gata, park, natur på stadsbyggnadsförvaltningen. Vi har ansvar för både kort- och långsiktiga planeringsfrågor kring allmän plats, framför allt rörande hållbar mobilitet, trafiksystem och infrastruktur.

Vi tar fram och realiserar handlingsplaner inom området utifrån tagna politiska beslut, vi följer upp och utvärderar. Vårt ansvarsområde medför mycket utåtriktad verksamhet, både mot medborgare och näringsliv. Här kan du läsa mer om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/Organisation/forvaltningar/Stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=).

Ditt uppdrag
Som medarbetare på enhet trafik och samhälle arbetar du med att skapa förutsättningar för hållbara resor och transporter. Arbetsuppgifterna sträcker sig från tidiga skeden i planeringen till genomförande- och driftskeden, från metodstöd till genomförande.

Ditt huvudområde är att ansvara för förvaltningens trafikmätningar och andra trafikrelaterade mätningar och undersökningar för uppföljning av olika indikatorer inom trafikområdet. Du genomför analyser av trafikrelaterade data så som trafikräkningar (motortrafik, gång och cykel), dubbdäcksmätningar, resvanedata och olycksstatistik. Du ansvarar för upphandling och analys av trafikdata och är förvaltningens kontaktperson inom området både internt och externt. Du samverkar med andra kommuner, myndigheter, universitet och organisationen och ingår forsknings- och utvecklingsprojekt inom området.

Du ingår även i arbetet med kommunens trafikmodeller och trafikprognoser och kommer att arbeta med trafikdata, både på en konkret korsningsnivå och på en geografisk systemnivå. Trafikdata utgör viktiga underlag till systempåverkande beslut och rollen kräver en förmåga att se de perspektiven.

I samarbete med andra delar av organisationen har du ett ansvar att utveckla trafikmätningsområdet för att möta framtidens behov inom områden så som nya metoder för datainsamling, digitalisering och utvecklandet av GIS som arbetssätt.

Vi förutsätter att trafikfrågornas betydelse för såväl invånare, näringsliv och besökare intresserar dig och att du lägger fokus på medveten kommunikation och dialog med såväl interna som externa aktörer. Arbetsuppgifterna kräver kompromissvilja och helhetsförståelse för trafik- och samhällsplanering och ett stort intresse för dessa frågor.

Du kommer ha mycket kontakt med andra delar av förvaltningen. I rollen ingår att skriva fram underlag till politiska beslut, svara på remissyttranden och att delta i samråd med medborgare. Att svara på frågor från medborgare är en viktig del av uppdraget, likväl som att hålla presentationer.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning inom till exempel nationalekonomi, kulturgeografi, samhällsplanering, statistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.

Vi ser gärna att du har ett antal års erfarenhet hos statlig, kommunal eller privat arbetsgivare och söker i första hand dig som har arbetat några år inom området där trafikfrågorna varit tydligt integrerade i helhetsuppdraget, men vi välkomnar även ansökningar från nyutexaminerade.

Det är en förutsättning för tjänsten att du har erfarenhet av att hantera stora datamängder samt av att sammanställa analytiska kunskapsunderlag och presentationsmaterial. Arbetet kräver att du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift, samt att du har god förmåga att läsa och förstå engelska. Du behöver ha goda kunskaper i Officepaketet, framförallt i excel eller motsvarande.

Vi värdesätter om du även har erfarenhet/kunskap inom något av följande områden:


• ansvar för kvalificerade utredningsuppdrag, statistikbearbetning och av att presentera information på ett pedagogiskt sätt
• något GIS-system
• modellverktyg som SAMPERS, Lutrans, CAPCAL
• programvaror som VISUM, EMME och VISSIM
• trafiksäkerhetsarbete och kommunal trafikplanering
• upphandling och ledning av konsulttjänster
• resvaneundersökningar

Har du arbetat i en stor och komplex organisation och/eller en politiskt styrd organisation är det också meriterande.

Som person är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor. Du är strategisk, ser till helheten och de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Vidare är du en person som tar ansvar för att driva ditt arbete framåt och för att nå resultat. Det är också viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och har en utvecklad kommunikativ förmåga.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Tove Västibacken, enhetschef, 018-7274375, eller Kajsa Angerdal Skoglund, HR-specialist, 072-593 28 06.

Fackliga företrädare:
Vision: Liselotte Ehn, 018-727 49 49
Saco: Sampo Hinnemo, 018-727 40 58

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till stadsbyggnadsförvaltningen. Här tar vi tillsammans ansvar för helheten i stads- och landsbygdsutvecklingen. Vi ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen och arbetar med strategisk planering, detaljplanering, bygglov och bostadsanpassning. Bland annat tar vi fram kommunens översiktsplan. Här kan du arbeta med frågor som rör mark och exploatering, plan och bygg, gata/park/natur samt idrott och fritid. Målet är att utveckla en attraktiv och hållbar kommun där nya kommuninvånare och företag vill etablera sig.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.
Sista ansökningsdag
2020-09-29