Välkommen på Öppet Hus den 20/10 kl. 11-12 hos Manpower Matchning

Placering: 
Hallands län
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, IT, data, Inköp, Transport, Logistik, Kundtjänstarbeten, Försäljning, marknad, reklam, Teknik, Naturvetenskap, Hälso-,Sjukvård, Omsorg, Service, Handel, Butik, Pedagogiska arbeten, Bygg, Anläggning, Kultur, Media, Management, Industri, produktion, Inköp, logistik, HR, juridik
Antal tjänster: 
20
.

Besök oss på vårt Öppna hus för att se våra lokaler, träffa våra handledare eller bara för att bilda dig en ordentlig uppfattning om vad Stöd och Matchning på Manpower Matchning AB kan göra för dig.

Vårt program utgår från dina specifika behov och förutsättningar. Du som deltar får en personlig handledare som känner till arbetsmarknaden i din region och som har kunskaper inom ditt kompetensområde. Tillsammans jobbar vi praktiskt, framtidsinriktat och lösnings orienterat för att du ska hitta en ny anställning. Det är du och din handledare som har det delade ansvaret att du kommer framåt i processen. 

Programmet bygger på Manpowers avtal med Arbetsförmedlingen och omfattar stöd upp till 3 månader med möjlighet till 3 månaders förlängning. Programmet är uppbyggt enligt en tydlig struktur och metodik. Den personliga planeringen vi gemensamt sätter samman vid första mötet styr ditt fortsatta program. 
 

I vårt Stöd & Matchnings program erbjuder vi:
- En personlig handledare med kontakter på arbetsmarknaden
- Studie och yrkesvägledning
- Manpowers erfarenheter av rekryteringar och jobbsökarprocesser
- Individuella möten varje vecka som utgår från din personliga planering och leder dig framåt i ditt arbetssökande
- Gruppaktiviteter som ger kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut, var och hur du hittar möjligheterna till en ny anställning.

Hur går jag till väga?

Besök oss på Bredgatan 1, i Halmstad den 20 oktober kl 10-1130 ingen föranmälan krävs. Det hjälper däremot om du har registrerat ditt cv på manpower.se

Drick en kopp kaffe medan du skaffar den information du behöver. Tror du att vårt Stöd & Matchningsprogram kan stärka dig på vägen mot ditt nya jobb, kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen och meddela att du önskar få stöd av Manpower Matchning i ditt jobbsökande. Observera att det är Arbetsförmedlingen som fattar beslutet och som gör bedömningen om du är berättigad eller ej.

Kontaktperson

Har du frågor om öppet hus och programmet på Manpower Matchning är du välkommen att kontakta mats.pallmar@manpower.se

Varmt välkommen!