Samhällsstrateg med inriktning extern finansiering

Placering: 
Lund
Bransch: 
Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1
Arbetsuppgifter
Som samhällsstrateg med inriktning extern finansiering ska du bygga upp struktur och processer för att fånga upp idéer från verksamheten och matcha dem mot kommande utlysningar. I uppgiften ingår också att identifiera vad som krävs administrativt, legalt och kunskapsmässigt samt skapa de rutiner, dokument och strukturer som krävs för att projekt ska kunna initieras, genomföras och avrapporteras på ett hållbart och effektivt sätt. Du kommer att arbeta i team med sakkunniga från ett brett spektra av kommunala ansvars- och utvecklingsområden.

Du är nyfiken och omvärldsbevakning ser du som något naturligt och självklart. Du har mycket kontakter och samarbete med myndigheter och andra aktörer som arbetar med dessa frågor.Kvalifikationer

Relevant högskoleutbildning,
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift (svenska och engelska),
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp,
God vana att samverka med olika parter och aktörer, såväl internt som externt,
God analytisk förmåga och ett brett intresse för samhällsfrågor,
Flexibelt tänkande, förmåga att anpassa sitt arbetssätt till olika situationer,
Erfarenhet av arbete i offentlig sektor/kommun eller region
Erfarenhet av arbete med projekt- och stödmedel från EU, myndigheter, fonder, stiftelser, givare och donatorer
Förmåga att agera strategiskt för tilldelning av projektmedel,
Förmåga att matcha verksamheternas behov med extern finansiering,
Förmåga att stödja verksamheterna administrativt (verksamhets- och ekonomisk redovisning etc.)

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper som präglas av förmågan att skapa goda relationer och förtroende, kreativitet och utvecklingsinriktning men också av att nå resultat.
En av dina framgångar är att du tar stort ansvar för ditt uppdrag och att inspirera andra samt bygga nätverk.

Vi ser fram emot din ansökan


Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast enligt överenskommelse. 

Lön: Månadslön 

Arbetstider: Dagtid. 

Omfattning: Heltid.
Information om arbetsgivaren
Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 119 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar ca 200 medarbetare med att stödja politiska nämnder och andra förvaltningar/nämnder i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.

Tjänsten är placerad på Strategiska utvecklingsavdelningen, enheten för samhällsplanering.
Avdelningen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor och har en samordnande och utvecklande uppgift för kommungemensamma frågor.

Lunds kommun har ambitionen att förbättra verksamheternas möjligheter att söka extern finansiering av utvecklingsprojekt. Vi vill bygga upp en ny funktion som kan stödja kommunens verksamheter att formulera projekt, matcha behov med befintliga finansieringskällor och fungera som en länk mellan de myndigheter som hanterar bidrag och kommunens verksamheter.Ansökan

Via Internet


Arbetsgivarens referensnr: KK 2017/11


Kontaktpersoner

Britt Steiner, strategisk utveckling
Tel: 046-359 63 98

Facklig kontakt nås via kommunens tfn-växel
Tel: 046-359 50 00


Företag
Lunds kommun, Strategisk utvecklingsavdelning, Kommunkontoret