Service Manager Data & Analytics

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Skellefteå
Bransch: 
IT, data
Antal tjänster: 
1
På Boliden IT får du en viktig roll i att stödja verksamheten och IT-användarna med en modern och problemfri IT-miljö. IT är en central resurs i organisationen i stort vilket gör att du får inblick i många processer och därmed möjlighet att vara med och påverka. Du kommer att ha en roll med stor flexibilitet och många kontaktytor inom företaget.
Hos oss trivs du som delar våra gemensamma värderingar omsorg, mod och ansvar. Här deltar alla medarbetare aktivt för att nå en säker och bra arbetsmiljö och arbetsmiljöfrågor har högsta prioritet. Vi har en kultur som bygger på ömsesidig respekt och lojalitet där alla ansvarar för att bidra på sitt sätt, vi ställer upp och hjälper varandra.
Området Data & Analytics är ett högt prioriterat område och behovet av att kunna hantera och analysera data från produktions- och affärssystem för uppföljning och styrning av olika verksamheter inom Boliden är stort. Boliden IT har en central roll i att leda och stötta olika initiativ för att säkerställa att de lösningar som tas fram är ändamålsenliga och byggda på ett sätt som möjliggör att de går att förvalta och vidareutveckla.
I rollen som Service Manager - Data & Analytics samarbetar du med olika verksamhetsgrenar inom Boliden i kravanalyser, förstudier och i genomförandeprojekt som rör insamling, lagring och visualisering av data. I egenskap av Service Manager ansvarar du för förvaltning av ett eller flera system och de externa leverantörer kopplade till systemet. Du kommer att delta i projekt och som rådgivare samt kravställare tillsammans med våra expertleverantörer i frågor som rör arkitektur, design, säkerhet samt plattforms- och verktygsval.
Uppdraget är mångsidigt med hög nivå av självständighet och stort utrymme för personliga initiativ. Till arbetsuppgifterna hör att leda workshops, hålla presentationer och annat utåtriktat arbete mot Bolidens verksamhetsgrenar.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med Boliden som stationeringsort. Då företaget har verksamhet på flera orter kan resor förekomma.
Du har högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot IT eller erfarenhet förvärvad på annat sätt inom områden relevanta för uppdraget. Det är en fördel om du har praktiskt erfarenhet som utvecklare av lösningar för insamling, lagring och visualisering av data inom BI/BA området.
Bolidens produktions- och affärssystem körs på många olika plattformar och därför är en bred kunskap och bakgrund från olika typer av projekt meriterande. Specifikt värdesätter vi följande:
· Konsultativt arbetssätt och nyfikenhet och driv i att identifiera nya möjligheter till lösningar som kan ge affärsnytta
· ITIL kännedom och förvaltning inom IT
· Kännedom/erfarenhet av visualisering av data
· Meriterande Projektledning, kravhantering,
· Erfarenhet av timeseries/processdata/IoT plattformar (OsiSoft, Aspentech, mfl) samt erfarenhet av molntjänster som tex Azure
· Erfarenhet att hantera interna parter och leverantörer
· Erfarenhet av design och införande av olika dataarkitekturer
· Erfarenhet av ekonomiansvar
För att verka inom Boliden IT krävs god kommunikativ förmåga, resultatorientering, flexibilitet samt att självständigt kunna driva olika aktiviteter. Rollen som Service Manager - Data & Analytics kräver att du har integritet, är analytisk och strukturerad, samt förmåga att skapa förtroende bland kunder och leverantörer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift är ett krav, liksom körkort B. Kunskaper i finska anses meriterande.
Sista ansökningsdag
2021-01-31