Kvalificerad jurist till rättsavdelningen med fokus på styrdokument

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Beskrivning av arbetsplats
Rättsavdelningen, med cirka 800 medarbetare, har utöver de rättsliga delarna även ansvar för bland annat förvaltningsrättsliga ärenden, diarieföring och arkiv. Totalt arbetar knappt 150 jurister på rättsavdelningen, spridda över hela landet. Rättsavdelningen består av tre centrala enheter, sju regionala enheter samt ett kansli.
Enheten för rättslig styrning och stöd är den centrala enhet som ansvarar för den rättsliga styrningen i myndigheten. Ansvaret innefattar bland annat den interna styrningen genom styrdokument, myndighetens involvering i alla delar av lagstiftningsprocessen samt uppföljning av regelefterlevnad som sker internt eller av tillsynsmyndigheter som Justitieombudsmannen, Datainspektionen och Justitiekanslern.
Enheten ger även rättsligt stöd till avdelningarna, bland annat Nationella operativa avdelningen (NOA), samt till myndighetens ledning. Det senare innefattar att granska underlag och förslag till beslut som ska fattas av rikspolischefen. Enheten har också ett övergripande ansvar för myndighetens dataskyddsfrågor, domstolsprocesser och kontakt med Justitiedepartementet i lagstiftningsfrågor. Vid enheten finns även myndighetens dataskyddsombud placerade. Enheten samordnar också det rättsliga stödet som ges av jurister vid de regionala enheterna. Vid enheten för rättslig styrning och stöd arbetar ungefär 50 jurister.
Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med styrdokument utifrån rättsavdelningens ansvar för Polismyndighetens författningssamling, arbetsordning och övriga nationella styrdokument.
Arbetet innebär metodutveckling av styrdokumentsarbetet i myndigheten och att lämna råd och stöd till de process- och verksamhetsansvariga som ska ta fram föreskrifter och andra styrdokument. Du kommer också i viss mån vara behjälplig med att skriva styrdokument. I arbetet ingår även samverkan med andra avdelningar inom Polismyndigheten och i viss mån med andra myndigheter.
I arbetet ingår också att stödja avdelningschefen i granskningen av att de beslut som rikspolischefen fattar är författningsenliga och inte strider mot myndighetens styrdokument.
Arbetet kan till viss del även innebära allmänjuridiskt arbete som att göra rättsutredningar, ta fram underlag för besvarande av remisser, delta i projekt och arbetsgrupper och besvara allmänna frågor som hör till enhetens ansvarsområde.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
jur.kand/juristexamen eller motsvarande examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
minst 5 års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete från t.ex. domstol, Regeringskansliet, myndighet eller annan liknande erfarenhet som bedöms som relevant för tjänsten
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
aktuell erfarenhet av arbete med styrdokument
erfarenhet av och intresse för verksamhetsutveckling

Som jurist vid Polismyndigheten är det viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo och är prestigelös och lösningsinriktad, Du behöver också kunna anpassa dig efter rådande omständigheter. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har en mycket god analytisk förmåga och att du är noggrann och strukturerad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Sofie Lindblom, sofie.lindblom@polisen.se
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Therese Nordstrand, therese.nordstrand@polisen.se
Fackliga företrädare
Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27
Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: förtroendearbetstid
Tillträde: enligt överenskommelse
Funktion: jurist, rättslig styrning och stöd, rättsavdelningen
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 30 okt 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A579.601/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr, via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Varmt välkommen med din ansökan!
Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se