Kammaråklagare, visstid

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Vi har en central roll inom rättsväsendet och bidrar alla till att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle.

Vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö bedrivs verksamheten vid två ekobrottskamrar och en polisoperativ enhet. Till första ekobrottskammaren i Malmö söker vi nu en kammaråklagare. Vi erbjuder dig en arbetsplats där du arbetar i team med kvalificerade kollegor och har möjlighet till egen utveckling samtidigt som du får bidra till samhällsnyttan vid bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten.

Arbetsuppgifter

Utredningsverksamheten på Ekobrottsmyndigheten bedrivs i åklagarledda arbetsgrupper anpassade efter ärendets omfattning och komplexitet. I dessa grupper kan förutom åklagare ingå administratörer, poliser och utredare med specialistkunskaper inom bland annat revision och analys. Åklagarens ansvar är att driva förundersökningen framåt från det att ett ärende inkommer och förundersökning inleds till ärendet avslutas genom lagakraftvunnen dom i domstol eller på annat sätt.

  Kvalifikationer

Minst tre års erfarenhet som kammaråklagare
Mycket goda juridiska kunskaper
Erfarenhet som förundersökningsledare och processförare
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
God samarbetsförmåga
Svenskt medborgarskap
Meriterande kunskaper och erfarenhet

Erfarenhet av ärenden gällande ekonomisk brottslighet eller annan näringslivsrelaterad brottslighet (särskilt meriterande)
Erfarenhet av förundersökningsledning och processföring i omfattande eller komplicerade utredningar (särskilt meriterande)
Erfarenhet av hantering av hemliga tvångsmedel
Erfarenhet av ärenden med internationell anknytning
Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter
Ekonomisk utbildning
Personliga egenskaper och förmågor

Personliga egenskaper som krävs är en hög arbetskapacitet, mycket god samarbetsförmåga, vara beslutsför, ha en god analytisk förmåga och att du besitter en stor personlig mognad.

För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens chefs- och medarbetarpolicy, EBM-modellen .

Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Formalia

Anställningen avser en visstidsanställning på ett år, med placering på första ekobrottskamaren i Malmö. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker efter överenskommelse.

Ekobrottsmyndigheten strävar aktivt att vara fri från diskriminering och ge alla medarbetare lika möjligheter.

 

Information om anställningen lämnas av chefsåklagare Annette Olsson på tfn 010-562 95 50. Fackliga företrädare för Saco-S John Keränen tfn 010-562 92 23, för ST Thérése Isaksson tfn 010-562 90 31och för Polisförbundet Kristina Windalen tfn 010-562 98 21.

 

Välkommen med din ansökan via ”skicka din ansökan!” senast den 10 december 2020
Sista ansökningsdag
2020-12-10