Verksamhetschef till Förskoleförvaltningen

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Borås
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Förskoleförvaltningen i Borås Stad bildades 2017 och består av drygt 70 förskolor som leds av 51 rektorer. Verksamheten omfattar ungefär 6000 barn där ca 1400 medarbetare gör sitt bästa varje dag för att ge undervisning och omsorg till varje enskilt barn. I förvaltningens ansvarsområde ligger också åtta öppna förskolor, samordning av fyra familjecentraler samt tillsyn av tio fristående förskolor.

Förskolorna är idag uppdelade i två områden där varje område leds av en verksamhetschef som rapporterar till förvaltningschef. Verksamhetscheferna ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med chefer för förvaltningens stödfunktioner. Då Borås stadigt växer och vi bygger nya förskolor ser vi nu att vi behöver utöka med en tredje verksamhetschef.

Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta arbetet med att skapa en likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Under 2021 kommer de huvudutmaningar som nämnd och förvaltning identifierat att stå i fokus. Förvaltningen har tagit fram en övergripande verksamhetsplan som identifierar de gemensamma utvecklingsområdena:

- Kvalitet i utbildningen - en god och likvärdig kvalitet i alla förskolor.
- Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning.
- Förvaltningens processer - goda förutsättningar för verksamheterna och underlag för beslut.


Som verksamhetschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar för ditt område som består av ca 18 rektorer. Du har även det övergripande ansvaret för styrning och ledning, kvalitetsarbete, arbetsmiljöfrågor och samverkan inom ditt verksamhetsområde.
Du har en strategisk position i förvaltningens ledningsgrupp, som under ledning av förvaltningschef tillsammans driver och utvecklar förskoleverksamheten. Till stöd för uppdraget har förvaltningen ett brett nätverk av stödfunktioner inom administration, kvalitet, barnhälsa, ekonomi och HR.


Tillsammans med de två andra verksamhetscheferna och förvaltningsledningen ska du verka för att skapa likvärdighet för alla inom Borås Stads förskolor. Det ingår även i uppdraget att:

- Leda och samordna förskoleverksamheten mot hög kvalitet och uppsatta mål och styrdokumenten.
- Leda och driva det systematiska kvalitetsarbetet för förskolorna.
- Skapa förutsättningar för och coacha utvecklingen av rektorernas pedagogiska ledarskap.
- Leda och utveckla rektorsgruppens processer mot ett tillitsbaserat ledarskap.
- Vara drivande i att skapa attraktiva arbetsmiljöer där medarbetarna utvecklas och har förutsättningar för sitt professionella uppdrag.
- Följa upp utvecklingen mot nationella och kommunala mål och aktivt följa forskning och utveckling i området.
- Bidra till helheten och utvecklingen av förvaltningens processer.
- Säkerställa att verksamheten drivs med ändamålsenligt och ansvarsfullt resursanvändande.

Vi söker dig som vill anta utmaningen att driva och utveckla utbildningen i Borås Stads förskolor! För att lyckas i uppdraget är du en person med kunskap, engagemang och flera års arbetslivs- och ledarskapserfarenhet inom förskolefrågor. Som kunskapsgrund har du en akademisk examen inom det pedagogiska området samt ledarskapsutbildning. Du har erfarenhet av att arbeta som chef över chefer på en strategisk nivå och i rollen som ledare är du trygg, inlyssnande och har en förmåga att förstå behov hos andra.

Du är en coachande ledare som verkar för en tillitsfull organisation och ger dina medarbetare förutsättningar att växa professionellt. Du har mycket god insikt och kännedom om utbildningssystemet och är uppdaterad på forskning i området samt har förståelse och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Vi ser också att du har:
- God och tydlig ledarskaps- och kommunikativ förmåga och är bra på att strukturera, planera och göra prioriteringar i ditt arbete.
- Du har en helhetssyn och god förmåga att sätta frågor i ett större sammanhang.
- Erfarenhet av att leda och driva kvalitets- och utvecklingsarbete med goda resultat.
- Leda samverkan där du skapar goda och tillitsfulla relationer med såväl interna som externa parter.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.
Sista ansökningsdag
2020-11-29