Interngranskare till intern försäkringskontroll

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Östersund
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
2
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

Ansvar och arbetsuppgifter

För tilltron till socialförsäkringen är det av största vikt att Försäkringskassans verksamhet bedrivs effektivt och att ersättningar betalas ut på korrekta grunder. För att säkerställa tillförlitligheten i verkställda utbetalningar utför Försäkringskassan intern kontroll i form av intern försäkringskontroll och kontokontroll.

Som interngranskare analyserar och bedömer du betalningsunderlag och verkställighet i försäkringsärenden utifrån gällande regelverk och föreskrifter. Du följer upp att försäkringshandläggningens manuella och maskinella kontroller i utbetalningsprocessen fungerar och är ändamålsenliga. Du identifierar risker och avvikelser som leder till felaktiga utbetalningar. Du återkopplar granskningsresultat och andra iakttagelser till försäkringsavdelningarna och andra berörda avdelningar. Detta som ett led i den systematiska kvalitetsutvecklingen.

Arbetet utförs i regel utifrån långsiktiga verksamhetsmål. Du arbetar både självständigt och i team. Genomför löpande och riktade kontroller. Deltar i riskanalyser. Genom kontrollerna identifierar du avvikelser som återkopplas till berörda. Du följer upp, analyserar och sammanställer resultat. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten. Du samarbetar på olika sätt med de avdelningar du är satt att granska och bidrar därmed till kvalitetsförbättringar i handläggningen.

Vi söker dig som                                                      


• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan bedömas likvärdiga
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• samarbetar effektivt med andra och stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål
• främjar förändring och nytänkande
• har god kommunikativ förmåga

Det är meriterande om du


• Har erfarenhet av projektarbete
• Har erfarenhet av arbete med riskanalyser

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Övrigt

Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Kontakt

Rekryterande chef: Malin Wennerklev, 010-113 70 83 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Karin Carlsson, 010-111 66 43 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Linus Kaalen, 010-113 71 54, SACO-S: Daniel Vestman, 010-112 05 34 Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 18 augusti 2020.