Skolpsykolog

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Ystad
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod,Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.


ARBETSUPPGIFTER
Som skolpsykolog i Ystads kommun är du anställd i vår centrala Barn- och Elevhälsa, där vi samlat psykologiska,
medicinska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser för att kunna bistå kommunens skolor och förskolor med
en bred kompetens och ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Barn- och Elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och elevers sociala, psykiska och fysiska hälsa, utveckling och
lärande mot utbildningens mål och kunskapskrav.

Barn- och Elevhälsans insatser har en handledande, rådgivande och konsulterande roll på individ-, grupp- och
organisationsnivå. Alla på enheten arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande för att skapa miljöer som främjar
barns och elevers lärande, utveckling och hälsa.

I arbetet som skolpsykolog ingår bl.a:
• Utredningar och bedömningar
• Handledning och konsultation till skolpersonal
• Fortbildningsinsatser
• Deltagande i skolornas elevhälsoteam
• Internt och externt samarbetet
• Utveckling av våra hälsofrämjande och förebyggande insatser

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
- är legitimerad psykolog med tidigare erfarenhet av elevhälsa.
- har erfarenhet av psykologutredningar
- har erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande arbete inom förskola/skola.
- har förmåga att skapa goda relationer
- kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt

Kunskap och erfarenhet av CPS är önskvärt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, ansvarskänsla, samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete.
- B-körkort

ÖVRIGT
All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Sista ansökningsdag
2021-04-21