Handläggare INFRA till FMLOG

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Arboga
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1
Befattningen erbjuder

Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Därför söker nu Planeringsavdelningen vid staben på FMLOG en handläggare infrastruktur.

Om enheten

Planeringsavdelningen tillhör staben på Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Planeringsavdelningen uppdrag är bland annat att leda försvars- och produktionsplanering och driva krigsförbandsutveckling inom förbandet. Avdelningen ansvarar även för stöd till HKV med försvarsplanering samt övningsplanering och utbildning/träning av förbandet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

INFRA-handläggaren ansvarar inom Planeringsavdelningens ansvarsområde för att bereda och följa upp uppgifter och flöden inom funktionen INFRA. INFRA-handläggaren stödjer förbandet FMLOG med styrning och uppföljning så att förbandet FMLOG erhåller den infrastruktur som erfordras för att förrådshålla materielen enligt kravställda förutsättningar.  Handlägger och bereder behovet av infrastruktur inom FMLOG i fred, kris och krig.

Därav ska INFRA-handläggaren ansvara för:


• Stödjer med fackkompetens avseende samordning och återrapportering av infrastruktur inom FMLOG
• Företräder FMLOG stab som representant i förekommande arbetsgrupper och samverkan i funktionen INFRA
• Stödjer framtagandet av FMLOG logistiklägesbild
• Stödjer vid förberedelser, genomförande och uppföljning av inventering
• Stödjer i förbandets infrastrukturarbete
• Utarbetande av planer för uppföljning, analys, värdering och utveckling inom eget funktionsområde.
• Medverkar i projektgrupper.

Kvalifikationer


• OR-8 eller OF-2/3 (befattningen är en OR8)
• Civil- eller militär utbildning inom samhällsbyggnad/infrastruktur eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Vara förtrogen med infrastrukturprocesser
• Vara förtrogen med redovisande system för anläggningar och infrastrukturobjekt
• Körkort lägst behörighet *B*
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• God förmåga i engelska avseende tal och skrift

Meriterande kvalifikationer


• FM Fortikatörs-kurs MHS K ManLog
• Tidigare arbete i stabsfunktion

Vi söker dig som vill ha en omväxlande tjänst med hög grad av självständighet och ansvar. Som person tycker du om att ha många olika kontakter både internt och externt. Du trivs med ett jobba självständigt och i grupp. Det är viktigt att du är noggrann och vill arbeta i en föränderlig arbetsmiljö samt vara serviceinriktad, stresstålig och flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)

Övrigt

Befattningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning (gäller inte om du redan är anställd inom Försvarsmakten). Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsort Stockholm. Arbetsort Stockholm eller Arboga. Arbetet kan innebära resor i tjänsten så väl inrikes som utrikes. Arbetstiden är delvis oregelbunden. Jour och beredskapstjänstgöring förekommer.

Upplysningar om befattningen

Ola Hansson, Överstelöjtnant, chef planeringsavdelningen 076-133 51 97 

Information om rekryteringsprocessen

Sophia Blåvall, HR specialist HRC 070-146 34 30  

Fackliga företrädare

Eva-Britt Steen, SEKO             

Torbjörn Bäckman, OFR/O                              

Håkan Antonsson, OFR/S       

Bengt Rainer, SACO

Samtliga via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista ansökningsdag
2021-05-03