Biträdande rektor kombinerat med en förste förskollärartjänst

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Katrineholm
Bransch: 
Industri, produktion, Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där vi bland annat bygger två nya skolor.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.

Vi söker en kombinerad tjänst 50% biträdande rektor och 50% förstelärare, inom förskolorna i område Väst 1. I området ingår förskolorna Regndroppen och Backa.

Vi kan erbjuda dig:
- Dator eller ipad som verktyg
- Telefon i tjänsten
- Del i arbetsrum
- Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
- Egen planerings- och reflektionstid


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som biträdande rektor arbetar du i ett nära samarbete med rektor och leder, organiserar och utvecklar förskolan Backas utbildning och undervisning. I uppdraget ingår personal- och arbetsmiljöansvar samt att du som biträdande rektor har ett strategiskt och pedagogiskt utvecklingsansvar. Du tar även ett ansvar för att tillsammans med rektor få en budget i balans genom att tänka strategiskt och långsiktigt i planering och beslut. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag.

I rollen som förstelärare samarbetar du med all personal på Backa och Regndroppen och ansvarar för reflektion, uppföljning, utvärdering och analys av de pedagogiska processerna. Du handleder och coachar arbetslagen med ett tydligt ledarskap. Genom att utveckla arbetssätt, lärandemiljöer och undervisande förhållningssätt bidrar du med din kompetens för att få en högre måluppfyllelse. Du stimulerar lärandet med utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du agerar förändringsagent i organisationen och bidrar aktivt till ett systematiskt kvalitetsarbete på enhets- och förvaltningsnivå.
I rollen som förstelärare kommer du få ett särskilt ansvar att driva Regndroppens utvecklingsresa inom ramen för Samverkan för bästa förskola, som är ett samarbete med Skolverket och Mälardalens högskola (ht-21-vt 23).
Du kommer även att ta ansvar för att skapa utbildningsinsatser för personal utan pedagogisk utbildning samt vara mentor för nyexaminerade förskollärare.
I väst 1 har vi just nu ett pågående utvecklingsarbete kring barnhälsofrågor och du kommer vara spindeln i nätet för att skapa strukturer som stödjer pedagogerna i arbetet med att skapa en likvärdig förskola för alla barn.
Bildningsförvaltningen i Katrineholm byter lärplattform (juli 21) och i rollen som förstelärare tar du tillsammans med IKT-ombud och rektor ansvar för att utbilda och stötta personal i införandet av den nya lärplattformen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med högskoleutbildning som vi bedömer relevant för tjänsten, gärna med pedagogisk inriktning. Utbildningar såsom rektorsutbildning och pedagogista är meriterande. Du besitter god kunskap om utbildningssystem och styrdokument som är gällande inom verksamhetsområdet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du har arbetslivserfarenhet som ledare i en pedagogisk verksamhet och har god kännedom om att leda utvecklings- och förändringsarbete. Du har erfarenhet av att leda en enhets systematiska kvalitetsarbete med goda resultat.

Du har även erfarenhet av att handleda och coacha arbetslag med olika utbildningsbakgrund och kan skapa engagemang och delaktighet.

Du tar ansvar för dina uppgifter och styr självständigt ditt arbete vad gäller att prestera resultat och välja arbetsmetod. Du kan identifiera och strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare mot resultat. Du kan fatta nödvändiga beslut inom ditt ansvarsområde.

Du kan bygga strukturer och en hållbar organisation med balans mellan drift- och utvecklingsfrågor. Du har höga ambitioner och arbetar aktivt och fokuserat för att uppnå önskat resultat, håller tidsramar och söker nyfiket nya utmaningar.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista ansökningsdag
2021-06-20