Lärare SO

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Nykvarn
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Nykvarns kommun är en liten och dynamisk kommun med goda kommunikationer både mot Eskilstuna/Strängnäs och Stockholm samt närhet till naturen. Antalet invånare ökar och därmed också kravet på kommunal service. All kommunal verksamhet är samlad i en enda förvaltning med kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. Totalt antal anställda uppgår till ca 700 personer.

Välkommen till Lillhagaskolan! Vi vill gärna se dig som medarbetare på en skola där du och eleverna är framgångsrika, trivs och känner glädje och tillförsikt inför sitt arbete och personliga utveckling.

Lillhagaskolan, åk 7-9, är en väl fungerande skola med goda skolresultat som väl matchar de bästa i länet. Vi har tagit beslut om ett antal strategiska initiativ för att nå våra mål och en del i dessa initiativ är att rekrytera skickliga pedagoger som ställer sig bakom grundläggande värderingar och ställningstagande för hur vi skapar framgång. Vi är med i ett kommungemensamt arbete där språkutveckling, ledarskap och kunskap står i centrum.

Vi söker dig som är utbildad lärare i ämnet SO. Tjänsten kommer att innebära arbete som SO-lärare på 100%. För att du ska trivas med arbetet tror vi att du är innovativ och gillar att jobba tillsammans med andra. Som vår nya medarbetare utvecklar du elevers förmågor och skapar en god arbetsmiljö på enheten tillsammans med kollegor. Som lärare planerar och genomför du undervisning som syftar till att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån dennes individuella förutsättningar. Du dokumenterar och följer upp utvecklingen och kommunicerar denna med elev och vårdnadshavare.
Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med övriga pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar nära dina kollegor, i arbetslag och med ämneslärare. Du kommer att arbeta i åk 7-9.

Vi vill att du som söker tjänsten har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i SO.
Du arbetar både formativt och språkutvecklande och är väl förtrogen med styrdokumenten och kan omsätta dessa i ett för eleverna begripligt och meningsfullt lärande
Du använder digitala verktyg för elevernas lärande och är du mentor ska du se hela elevens studiesituation i ditt mentorskap.
Som person har du god självinsikt och anpassar dig naturligt efter ändrade omständigheter. Du är strukturerad, välplanerad och entusiasmerande i din undervisning. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Vi ser att du kan leda och motivera andra på ett pedagogiskt sätt för att nå uppsatta mål och främja utvecklingen hos den enskilde individen. Interaktion och kommunikation faller sig naturligt för dig och du har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv med bibehållen professionalitet.
Du har förmåga att planera och organisera både ditt eget arbete och elevernas arbete på ett effektivt sätt och skapar ett tillitsfullt klassrumsklimat där alla elever kommer till tals.
Vi ser gärna att du har arbetat som lärare i några år, men även nyexaminerade lärare är välkomna att söka tjänsten.