Universitetslektor i teckenspråk (tidsbegränsad anställning)

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Kultur, Media
Antal tjänster: 
1
vid Institutionen för lingvistik. Sista ansökningsdag: 2020-04-20.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i teckenspråk och lingvistik inom institutionens kursutbud på grundnivå. Undervisningen sker på svenska och svenskt teckenspråk. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier och övningar, kursadministration och examination. Den sökande förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete. 30 % av anställningen ska ägnas åt egen forskning och kompetensutveckling där även tredje uppgiften samt visst institutionsgemensamt arbete ingår. Till den utlysta anställningen ingår också visst arbete med svenskt teckenspråkslexikon.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i lingvistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt har förmåga att undervisa på svenska och svenskt teckenspråk. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha förmåga att samarbeta och förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl och på utsatt tid.

Bedömningsgrunder
Meriterande är vetenskaplig skicklighet i de ämnen som undervisningen gäller samt erfarenhet av undervisning på högskola i de aktuella ämnesområdena/kurserna. Den vetenskapliga skickligheten ska visas med internationella publikationer, framträdande vid internationella konferenser och internationellt forskningssamarbete inom relevanta områden. Undervisningserfarenhet ska förankras i en pedagogisk egenreflektion och vara väl dokumenterad så att det är möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Därtill beaktas väl dokumenterad god samarbetsförmåga och administrativ skicklighet samt erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.

Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande: Dokumenterad pedagogisk skicklighet rörande de aktuella ämnesområdena och de aktuella kurserna. Särskild vikt fästs vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom anställningens kompetensområden. Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor. Meriterande är att ha visat pedagogisk och administrativ skicklighet genom kurs- och terminsansvar.

Till ansökan ska bifogas en redovisning av vetenskapliga meriter, en beskrivning av den sökandes forskningsprofil (1–2 sidor), pedagogisk självreflektion (1–2 sidor) samt intyg från studierektor eller motsvarande som styrker undervisning och pedagogisk skicklighet.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen omfattar 70-100 % och är ett vikariat under sex månader från 2020-08-24 till 2021-02-23. Perioden kan justeras något utifrån datum för tillträde. Anställningens omfattning och innehåll avgörs av verksamhetens behov samt vilka möjligheter och önskemål den som erbjuds anställning har. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 2020-08-24 eller efter överenskommelse. Sökande förväntas att vara beredd att ta undervisning som påbörjas vid terminsstart.

Övriga upplysningar
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndare Ingela Holmström, ingela.holmstrom@ling.su.se alternativt studierektor Henrik Liljegren, tfn 08-16 12 45, studierektor@ling.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.