Områdeschef hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Vård- och omsorgsförvaltningen, avdelning hälso- och sjukvård

Vill du vara med på en spännande resa i den nya vård- och omsorgsförvaltningen i Uppsala kommun? Är du legitimerad sjuksköterska, har chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård, och drivs av att leda i förändring? Då ska du söka det här jobbet som områdeschef!

1 februari har omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen i Uppsala kommun gått ihop i en gemensam vård- och omsorgsförvaltning. Den samordnade förvaltningen ska svara mot behoven av tydlighet, helhetssyn, resurseffektivitet och förändringskraft inom den kommunala vård och omsorgen, och hälso- och sjukvården. De stora utvecklingsarbeten som pågår inom förvaltningens områden kommer att fortsätta enligt planering, till exempel äldrevänlig kommun och programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Uppsala kommuns vård- och omsorgsförvaltning ska vara en modern arbetsgivare präglad av förväntningar, mandat och tillit till medarbetare och chefer. En samlad förvaltning med stora volymer ger möjlighet till att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. Det blir också resurseffektivt att dela på expertfunktioner där det krävs, samt frigörs tid som istället kan användas till utvecklingsarbete.

Ditt uppdrag
Som områdeschef för hälso- och sjukvård har du det övergripande ledningsansvaret för att hälso- och sjukvårdsarbetet genomförs med hög kvalitet. Du leder arbetet genom dina verksamhetschefer som du stöttar och coachar i deras chefsuppdrag. Verksamhetscheferna har personal- och ekonomiansvar för sina verksamheter.

Du ansvarar för att leda och styra verksamheten mot uppsatta mål så att den bedrivs resurseffektivt och med hög kvalitet inom uppsatta ekonomiska ramar. Du skapar goda förutsättningar för delaktighet för brukare, närstående och medarbetare i utvecklingen av verksamheten. Tillsammans med förvaltningens övriga funktioner ansvarar du också för att säkerställa en långsiktigt god verksamhet och ekonomi samt verka för innovativa arbetssätt och välfärdsteknologi i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och höja kvaliteten inom verksamheten. Du ingår i ledningsgruppen för hälso- och sjukvård och samverkar med andra avdelningar inom förvaltningen för att bidra till helheten.

En del av ditt uppdrag kommer att handla om att vara med och arbeta för en sammanhållen hälso- och sjukvård i Uppsala kommun, vilket kräver ett stort engagemang och intresse för att arbeta med förändringsarbete.


Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets staber när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT och fastigheter. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, och har kunskaper om lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Har du en ledarskapsutbildning är detta meriterande.

Du har erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvård, där ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö har ingått, och det är meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda liknande verksamhet inom kommunal hälso- och sjukvård, liksom erfarenhet av förändringsledning inom relevant område.

För att lyckas i uppdraget är det också viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och i skrift. Du har även god förmåga att använda relevanta systemstöd inom området.

Du är en engagerad och stabil ledare som vill göra skillnad, och du är flexibel person som har god förmåga att se möjligheter i förändringar. Vidare tar du ansvar för ditt arbete och driver det framåt för att, tillsammans med dina medarbetare, nå resultat, samt förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Du har ett strategiskt förhållningssätt, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du är också riktigt bra på att skapa och utveckla goda relationer.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Karin Brolin, avdelningschef, 018-727 51 44 eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83.

Fackliga företrädare:
SACO, Maria Persson, 018-018-727 24 24
Vision, Jennie Eriksson, 018-727 24 39/ Lena Wiksten Andersson, 018-727 24 30 Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 072-210 72 95
Fysioterapeuterna, Sara Nilsson, 018-727 84 34/Ewa Larsson, 018-727 72 01
Sveriges arbetsterapeuter, Therese Samuelsson, 018-727 66 49
Kommunal Sektion Uppsala, 010-442 88 16

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.
Sista ansökningsdag
2021-03-22