Universitetslektor i människa-datorinteraktion

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Universitetslektor i människa-datorinteraktion

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har ca 300 anställda och 4000 studenter per år och erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard i ett brett spektrum av områden inom datavetenskap och IT.

Vid institutionen finns även flera tvärvetenskapliga forskningsgrupper, och institutionen arbetar målmedvetet och strukturerat med lika villkors- och jämställdhetsfrågor. Forskningen är organiserad i fem avdelningar. Mer information om institutionen finns på www.it.uu.se

Avdelningen för visuell information och interaktion (Vi2) samlar en unik kombination av expertis inom datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. Inom avdelningen finns åtta olika forskargrupper, fyra i vardera ämne. Aktuell forskning i ämnet människa-datorinteraktion handlar om ämnen som social robotik och intelligenta interaktiva system, distribuerad kognition, kognitiva arbetsanalyser, visualisering av komplex information, IT och etik, samt eHälsa. Avdelningen har för närvarande ca. 60 medarbetare. Mer information om avdelningen och den senaste forskningen finns här http://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction och här http://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction/publications

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet människa-datorinteraktion är tvärvetenskapligt och omfattar analys, design och utvärdering av människors interaktion med datoriserade system och artefakter, på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Ämnet handlar om allt från gränssnitts- och interaktionsdesign, multimodal interaktion med tekniska artefakter, till socioteknisk systemdesign och komplexa organisatoriska system. Målsättningen med forskningen är att bidra till kunskapsutvecklingen genom metod- och teoriutveckling inom ämnet, så att människor och samhälle bättre kan uppnå sina mål. Målsättningen med undervisningen är att bidra till studenternas kunskaps- och kompetens-utveckling i ett brett spektrum, från verktygskunskap till kritisk analytiskt tänkande.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och den tredje uppgiften, samt därtill hörande nödvändig administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling samt handledning av examensarbetare och eventuellt doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag. Med den tredje uppgiften avses universitetens ansvar att förmedla kunskap till olika delar av samhället när detta är aktuellt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarade kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.  

Bedömningsgrunder 

För att ta del av bedömningsgrunder för tjänsten, gå till:
http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=246633

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2019, UFV-PA 2018/4390.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.