Universitetslektor i människa-datorinteraktion

Universitetslektor i människa-datorinteraktion

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.
Institutionen för informationsteknologi har ca 300 anställda och 4000 studenter per år och erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard i ett brett spektrum av områden inom datavetenskap och IT.

Vid institutionen finns även flera tvärvetenskapliga forskningsgrupper, och institutionen arbetar målmedvetet och strukturerat med lika villkors- och jämställdhetsfrågor. Forskningen är organiserad i fem avdelningar. Mer information om institutionen finns på www.it.uu.se

Avdelningen för visuell information och interaktion (Vi2) samlar en unik kombination av expertis inom datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. Inom avdelningen finns åtta olika forskargrupper, fyra i vardera ämne. Aktuell forskning i ämnet människa-datorinteraktion handlar om ämnen som social robotik och intelligenta interaktiva system, distribuerad kognition, kognitiva arbetsanalyser, visualisering av komplex information, IT och etik, samt eHälsa. Avdelningen har för närvarande ca. 60 medarbetare. Mer information om avdelningen och den senaste forskningen finns här http://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction och här http://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction/publications

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet människa-datorinteraktion är tvärvetenskapligt och omfattar analys, design och utvärdering av människors interaktion med datoriserade system och artefakter, på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Ämnet handlar om allt från gränssnitts- och interaktionsdesign, multimodal interaktion med tekniska artefakter, till socioteknisk systemdesign och komplexa organisatoriska system. Målsättningen med forskningen är att bidra till kunskapsutvecklingen genom metod- och teoriutveckling inom ämnet, så att människor och samhälle bättre kan uppnå sina mål. Målsättningen med undervisningen är att bidra till studenternas kunskaps- och kompetens-utveckling i ett brett spektrum, från verktygskunskap till kritisk analytiskt tänkande.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och den tredje uppgiften, samt därtill hörande nödvändig administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling samt handledning av examensarbetare och eventuellt doktorander. Det ingår även att