Vill du bli en spjutspets inom njurmedicinsk omvårdnad?

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Norrtälje
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Njurmedicinska Kliniken söker 2 sjuksköterskor till kombinationstjänst hemodialys/vårdavdelning samt mottagning/vårdavdelning.
Vi ansvarar för all njurmedicinsk specialistvård i norra Stockholm. Vi är en av de största njurklinikerna i Sverige och den njurspecifika omvårdnaden är en viktig del för att kunna nå målet att erbjuda bästa möjliga vård och behandling.
Du med kombinationstjänst kommer ingå i klinikens omvårdnadsråd. Omvårdnadsrådet kommer ha ett övergripande uppdrag för att utveckla och kvalitetssäkra den njurmedicinska omvårdnaden samt främja utvecklingen av professionen.
Du arbetar i regelbundna intervaller på avdelningen och hemodialysenheten alternativt njurmottagningen. 10% av arbetstiden är reserverad till arbetet med omvårdnadsrådet.
Du kommer stå för bredd och spetskompetens inom njurmedicinsk omvårdnad.
Om enheterna
På vårdavdelningen vårdar vi både kroniska och akut sjukna patienter oavsett njursjukdom, stadium och behandling. Du arbetar med avancerad medicinteknik, pre- och postoperativ vård vid accesskirurgi och biopsier, utredning av kronisk och akut njursvikt, behandling av infektioner samt vård vid livets slutskede. Du erhåller du kompetens i att utföra peritonealdialys.
På hemodialysenheten ansvarar du självständigt för hemodialysbehandlingar. Arbetet innebär avancerade tekniska arbetsuppgifter och omvårdnad. Vi behandlar kroniskt njursjuka patienter och patienter med akut njursvikt. Vi lägger stort fokus på patientens lärande, egenvård och självdialys.
På njurmottagningen kommer du att träffa kronisk sjuka njurpatienter patienter, patienter som utreds för njurtransplantation samt de som följs efter transplantation. Du administrerar njurmedicinska behandlingar. Hantering av remisser och bokningar ingår också i uppdraget.  Dina arbetsuppgifter byggs på efterhand när du hunnit skaffa dig erfarenhet.
Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från akutsjukvård och/eller öppenvårdsverksamhet. Erfarenhet inom njursjukvård är meriterande.

Personliga egenskaper
Du trivs bra med att utveckla dig själv och brinner för utvecklingen av din profession då det är en del av ditt uppdrag. Du blir stimulerad av variation mellan olika arbetsuppgifter och team.
Vi erbjuder
Arbetstidsavtal som ger dig stor flexibilitet och möjlighet till förkortad arbetstid med full lön.
Arbetsmiljön är viktig. Hos oss får du får en rimlig arbetsbelastning med utrymme för återhämtning.
Individuellt anpassad inskolning utifrån din kompetens till varje enhet.
Chef och ledare på njurmedicinska kliniken är synliga och tillgänliga. De strävar efter att skapa förutsättningar för hög en omvårdnadskvalité. Feedback uppmuntras och värderas från medarbetare på alla nivåer.
Vi ser till att du får jobba på toppen av din kompetens. Farmaceut, vårdsamordnare, assistenter, koordinator, receptionist och kliniska omvårdnadsledare finns, du kan fokusera på patienterna och deras omvårdnad.
Tydliga karriärvägar kopplade till kompetensstege.
Det finns stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling.

Kompetensutveckling
Regional utbildning inom njursjukvård i två steg samt fortsatt specialisering för njursjukvård om 15 högskolepoäng.
Vi ser positivt till önskan om vidareutbildning inom specialistkompetensområden som gynnar vårt verksamhetsområde som t ex specialistsjuksköterska inom akutsjukvård, medicinsk vård eller palliativ vård.
Regelbundna interna föreläsningar
Klinikövergripande utvecklingsdagar

Inom en snar framtid kommer vi skapa ett Njurcentrum Nord som, när det är helt klart, ska innehålla njurmottagning, transplantationsmottagning, självdialysverksamheten (peritoneal- och hemodialys) och en behandlings- och dagvårdsenhet.
Förutom vår kliniska verksamhet har vi ett stort utbildningsuppdrag för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samt ett stort forskningsuppdrag med flera aktiva forskare och doktorander.
Njurkliniken har ca 160 medarbetare som bedriver både akut och planerad njurmedicinsk vård av mycket hög kvalitet. Våra patienter, som i hög utsträckning är kroniskt sjuka, är i enkäter mycket nöjda med tillgänglighet, bemötande och kvalitet vid kliniken.

På Njurmedicinska kliniken erbjuder vi dig en stimulerande och omväxlande arbetsmiljö.
”Jag trivs på njurmedicinska kliniken. Här är det högt i tak, man är delaktig och får vara med och påverka utveckling och olika beslut!”
Carina sjuksköterska på vårdavdelning 1Njurmedicin

Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag
2020-03-08