Energicontroller

Energicontroller för uppdrag på deltid Syftet med bemanningsuppdraget är att ersätta delar av en energicontrollertjänst i och med utökning av uppgifter inom hållbarhetsenheten. Tjänsten avser perioden juni - dec 2020 med en omfattning på minst 40 %.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1
Typ av jobb: 
Konsultuppdrag 

Följande arbetsuppgifter ingår i tjänsten:

Energistatistik och analys

Framtagande av energistatistik via externt program Momentum och kunna förstå och hantera avvikelser (t.ex. uteblivna värden, felaktigt inlagda värden m.m.) på mätarnivå. Dialog krävs med driftentreprenör och driftcontroller.

Utföra analys av utfallet och måluppfyllelse samt lägga in statistik och kommentarer i intern redovisningsfil (Excel). Stötta teknikförvaltare och driftcontroller vid framtagande av förvaltningsrapport.

Redovisa utfall och analys på interna energicontrollermöten.

Löpande uppdatera intern åtgärdslista.

Energimöten

På respektive sjukhusområde driva möten tillsammans med driftcontroller, teknikförvaltare och driftentreprenör för genomgång av energistatistik, analys och framdrift av åtgärder för energieffektivisering. Ansvara för att följa upp driftentreprenörens energiarbete. Dokumentera och upprätta protokoll.

Projektsamordningsmöten

På respektive sjukhusområde delta på möten tillsammans med projektavdelningen med syfte att identifiera projekt med större energipåverkan. Dokumentera omfattning och förmedla till drift/förvaltning (energimöten) för återkoppling och analys av energistatistik.

Projekt

Följa upp och delvis formulera energikrav samt bevaka framdrift av ett antal projekt. Samt stötta och ge råd i energifrågor i allmänhet. Till exempel följande projekt:

- Ombyggnation av ventilation

- Nybyggnation - by O1 (innehållande bl.a. operation och steril)

- Utbyte och styrning av belysning

- Ombyggnation - teknisk upprustning

- Värmeåtervinning av kondensorvärme

Processarbete

Uppdatera/ta fram processer och rutiner för kravställning och uppföljning av energi i projekt. Identifiera nödvändiga revideringar av befintliga mallar och styrande dokument samt eventuellt behov av tillkommande dokument och rutiner och verktyg. Utforma, förankra och implementera revideringar och eventuellt tillkommande dokument, rutiner och verktyg t.ex. LCC.

Du som söker har:

Universitets- eller högskoleutbildning inom energi, teknik eller motsvarande, minst 4 år.

- Minst 4 års erfarenhet av att ha arbetat med energifrågor i byggnader med många komplexa

installationssystem kopplade till verksamheter som t.ex. operation, steril, laboration.

- Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med energifrågor i byggprojekt med flera komplexa installationssystem.

- Minst 4 års erfarenhet av ledarskap och verksamhetsansvar.

- Erfarenhet i energiuppföljningssystem Momentum eller likvärdigt.

- Dokumenterad erfarenhet från arbete med processer och rutiner.