Biträdande Universitetssjuksköterska med omvårdnadsområde patienter me ...

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Huddinge
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Om verksamheten
Inom Tema Akut och Reparativ Medicin vårdar vi patienter med akuta tillstånd inom alla specialiteter. Vi har även verksamhet med elektiv ortopedi, kirurgi och mottagningsvård både Solna och i Huddinge. 

På B86-88 tar vi emot akutkirurgiska patienter från akutmottagningen och akutvårdsavdelningarna och vårdar patienter både pre-och post operativt. Många patienter får en akut stomi. Vi jobbar tillsammans i vårdteam med sjuksköterska, undersköterska, läkare och hälsoprofessionerna för ett multidisciplinärt omhändertagande av patienten. 

Vi har även viss mottagningsverksamhet där vi tar emot patienter som har vårdats hos oss och är i behov att uppföljande vård eller omvårdnad relaterad till kirurgi. 
Vår arbetsmiljö präglas av våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn. 

Vi erbjuder
En spännande tjänst där du har stor möjlighet att påverka arbetsuppgifterna och utformningen av vår kirurgiska/stomi mottagning. Du har även möjlighet till vidareutveckling med kurser relevanta för omvårdnadsområdet - patienten med stomi. 
Om tjänsten
Som Biträdande Universitetssjuksköterska ansvarar du för att leda och utveckla omvårdnaden kring patienten med stomi samt ansvara för uppstarten av vår mottagningsverksamhet för dessa patienter. Du kommer även vara samordningsansvarig för den grupp av sjuksköterskor som kommer vara involverade i mottagningsverksamheten.  

Du ansvarar för regelbunden kunskapsspridning inom omvårdnadsområdet - patienten med stomi, till resten av personalen på enheten. Vi ser också att du följer aktuell forskning och implementerar denna genom att regelbundet utveckla och utvärdera rutiner och arbetssätt relaterade till omvårdnadsområdet.

Vidare innebär arbetet kvalitetssäkring genom att löpande hantera och analysera avvikelser relaterade till vårdområdet är också en viktig del i rollen. Tjänsten innebär också att arbeta på ett föredömligt sätt, verka för en god arbetsmoral samt verka för en god arbetsmiljö med patienten i centrum utifrån våra värderingar samt vara en förebild i det kliniska arbetet. 

Du kommer ha ett nära samarbete med våra övriga Biträdande Universitetssjuksköterskor inom Tema ARM. I tjänsten ingår också att bistå omvårdnadschef i utveckling, samordning och uppföljning av verksamheten i enlighet med uppställda mål. 
Anställningsform
Tjänsten innebär att du har en grund anställning på 38,15 h/ vecka med individuell schemaplanering och helgtjänstgöring en helg i månaden. Arbetstiden är främst förlagd till dagtid under veckodagarna men kvällspass kan förekomma. Du delar din kliniska tjänstgöringstid mellan mottagningen och avdelningen. För att utveckla omvårdnaden inom området har du ca 30-50% administrativ tid. Behovet i verksamheten styr fördelningen. Under sommaren arbetar du kliniskt. 
Vi söker
Eftersom du kommer ha ansvar för uppstart av mottagningsverksamhet ser vi gärna att du har driv och en god initiativförmåga. Vi ser även att du är positiv, engagerad och öppen för förbättringsarbete. Du behöver även ha en god samarbetsförmåga och en stor ansvarskänsla.
Kvalifikationer 
Krav: 
- Legitimerad sjuksköterska.
- Erfarenhet av att arbeta med patienter med stomi.
- Minst 5 års dokumenterad klinisk erfarenhet som sjuksköterska. 
- Magisterexamen inom relevant område för denna tjänst alternativt motsvarande klinisk kompetens samt 15 hp inom omvårdnad på avancerad nivå. 
- Handledarutbildning på 7,5 hp samt erfarenhet av studenthandledning.
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Yrkeslegitimation
4. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)
- bevis på magisterexamen inom omvårdnad. 
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning. Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!
OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
- när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
- se över dina filterinställningar för skräppost
- hålla utkik i din skräppost.
Sista ansökningsdag
2021-02-07