Post.Dok. Strukturer i livsmedels

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Post.Dok. Strukturer i livsmedels

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1
Institutionen för molekylära vetenskaper
Byt ut detta stycke mot en beskrivning av rekryterande institution/avdelning/enhet. På länken https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr/anstallningar/annonsering-och-rekrytering/institutionsbeskrivningar/  hittar du de tidigare institutionsbeskrivningar som du kan klippa från. Klistra in adressen ovan i en webbläsare för att komma dit.
Arbetsuppgifter:
SLU söker en mycket motiverad forskare för en två års post-dok i mikrostrukturer hos livsmedel. Tjänsten är placerad vid Institutionen för molekylära vetenskaper, inriktning livsmedelsvetenskap. Vi genererar och förmedlar viktig information om livsmedlens sammansättning och egenskaper och dess betydelse för vår hälsa. Detta sker i nära samarbete med andra forskare och aktörer inom livsmedelskedjan, nationellt och internationellt. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö. Vi är en del av Biocentrum, en stark forskningsmiljö för grundläggande och tillämpad forskning.

Forskning och utbildning inom livsmedelsvetenskap fokuserar på matens sammansättning och följer livsmedelskedjan via bearbetning och beredning av råvarorna. Sammansättning, kvalitet (sensoriska, hälsa, säkerhet) och funktionalitet livsmedel i relation till primärproduktion, och förädling av intresse för den enskilde konsumenten. Mikrostrukturen påverkas av de fysikaliska, kemiska och bearbetningsbetingelserna. I detta arbete är inverkan av mikrostrukturen på kvalitetsegenskaper såsom textur, barriär och frisättningsegenskaper, etc. en viktig del.

Arbetsuppgifter: att utveckla metoder för reologiska och mekaniska egenskaper, och att korrelera dessa till egenskaper till strukturen. Detta kommer att innebära både meze/mikro nivå med hjälp av konfokal eller ljusmikroskop och ultrafin-struktur nivå med hjälp av ”atomic force microscope” (AFM), elektronmikroskop och spridningstekniker. Målet är att utveckla nya tekniker för mikroskopi i livsmedelsapplikationer såväl som för att utvärdera effekten av olika bearbetningsmetoder (såsom extrudering, spinning, 3-D utskrift) på strukturen.

Huvudfinansieringen kommer från Formasprojekt där vi använder åkerbönan som en modell för att karaktärisera proteingelbildning från baljväxter. Metoder för extraktion av proteiner från åkerböna kommer att jämföras och optimeras för sammansättning och utbyte. Åkerbönans proteiner fraktioneras och testas var för sig samt i kombination, under olika förhållanden, för att karaktärisera gelningsegenskaper genom reologi och mikroskopi. Gelens styrka och elasticitet kommer att korreleras med dess mikrostruktur. Vi simulerar hur hela bönor gelerar genom att blanda åkerbönaprotein med stärkelse & fibrer. Slutligen studeras effekterna av fettillsats för att bilda emulsionsgeler. Att förstå de molekylära mekanismerna för gelning innebär att vi kan utveckla nya livsmedel baserade på åkerböna och andra baljväxter utöver sojabönan. Metoder som utvecklas i projektet ger direkt möjlighet att karakterisera andra vegetabiliska proteiner som ska användas i nya livsmedel.

Kandidaten förväntas kunna undervisa och handleda studentprojekt inom mikrostruktur och egenskaper.

Kvalifikationer:
Den sökande bör ha en gedigen bakgrund inom struktur karakterisering av material, företrädesvis livsmedel (eller protein). Dessutom är kunskaper inom mekanisk karakterisering meriterande. Dessutom är kunskap om livsmedelsteknik (extrudering, emulgering, 3-D Printing etc) önskvärd.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 

Tidsbegränsad anställning 2 år

 

Omfattning:
100%

 

Tillträde:
Så snart som möjligt.

 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2019-06-24.

Specifika bifogade handlingar: CV, komplett publikationslista, doktorsexamensbevis, kopior på högst fem publikationer. En kort beskrivning (1-2 sidor) av tidigare forskning, nuvarande forskningsintressen och andra aktiviteter av relevans för tjänsten. Telefonnummer och e-postadresser till åtminstone två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.