Administratör

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Värnamo
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på bredbandsutbyggnad och delaktighet. Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035".

Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med drygt 33 000 invånare.

Servicenämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster åt kommunförvaltningen avseende:
.Kommunens samlade kostorganisation även omfattande personal- och lokalansvar.
.Kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för reproverksamhet, intern turbilsservice och posthantering.
.Kommunens övergripande IT- verksamhet innefattande genomförande av kommunens IT-strategi, upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet samt drift av IT-system och tjänster.
.Kommunens centrala televäxel samt därtill hörande övrig verksamhet.
.Kommunens bokningsenhet för vikariehanteringen

Bemanningsenhetens uppdrag är att arbeta med att tillgodose behovet av vikarier till de av kommunens verksamheter, som ingår i avtal Det innebär i första hand behov av korttidsvikarie för akut och planerad frånvaro eller annat. Bemanningsenheten ansvarar också för rekrytering, introduktion och anställning till verksamheternas vikariebank

Bemanningsenhetens administratörer arbetar i ett arbetslag, som tar emot beställningar av bemanningsbehov från verksamheterna och bokar ersättare. Bokningarna sker utifrån fastsatt prioriteringsordning och med ett starkt brukar- och personalfokus. Nära och serviceinriktad kontakt hålls med verksamheternas medarbetare och chefer. Support och utbildning i systemet till vikarier som ingår i vikariebanken. Även övriga administrativa arbetsuppgifter bland annat inom personaladministration förekommer.

Vi söker dig som har administrativ utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du ska bidra med ett positivt förhållningssätt och tycka om att arbeta i en miljö med högt tempo, ha hög känsla för service, samt god samarbetsförmåga.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, samt verksamhetskännedom är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav på förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.