Biståndshandläggare inom LSS

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Västerås
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Som biståndshandläggare gör du stor skillnad för barn med funktionsnedsättning. Genom att värna om barnen och deras vårdnadshavare arbetar vi för att ge dem en så bra tillvaro som möjligt.

På enheten är vi två utredningsteam. Det ena jobbar med fokus på barn och det andra med vuxna. Nu tillsätter vi en biståndshandläggare till barnteamet. Vi har även ett team som utreder uppdragstagare både gentemot SoL och LSS. Tre ord som genomsyrar vår arbetsplats är framåt, nära, tillsammans. För oss är det viktigt att stötta varandra i arbetet och jobba mot samma målbild av hög kvalitet. Varje team har en teamledare ger dig stöd och vägledning i vardagen och i mer komplexa bedömningar. Du kommer även erbjudas en strukturerad introduktion och fortlöpande handledning. Vi har alltid klientens bästa som främsta prioritet och arbetar lösningsfokuserat.

Biståndsenheten LSS ingår i Vård- och omsorgsförvaltningen. Läs gärna mer: www.vasteras.se/vardochomsorgsforvaltningen

ARBETSUPPGIFTER
Du har uppgiften att se till att barn med funktionsnedsättning får det stöd de har rätt till. Det gör du genom att utreda behovet genom samtal med barnet och deras vårdnadshavare och ta in annan relevant information. Du beslutar om olika insatser som kan vara personlig assistans, bostad med särskild service eller ledsagarservice. Vid uppföljning av dessa LSS-insatser har du möjligheten att utvärdera om det är rätt hjälp och därefter göra eventuella förändringar.

Vi är en enhet som eftersträvar bästa kvalitet och det handlar om att vårt arbete ska vara rättssäkert och individen ska känna en hög grad av delaktighet. Du är en viktig pusselbit i vårt kvalitetsarbete. Du vill påverka och arbeta tillsammans med dina kollegor för att hela tiden behålla ett perspektiv som fokuserar på att utveckla verksamheten och höja kvaliteten.

KVALIFIKATIONER
Du har en genuin vilja av att göra nytta för just denna målgrupp kombinerat med en förståelse för ramarna inom myndighetsutövning och LSS. I mötet med individen har du en förmåga att skapa samförstånd genom tydlighet och transparens. Du trivs med att dokumentera och vet med fördel hur dokumentationssystem fungerar. Du är socionom eller beteendevetare med socialrätt eller har annan passande examen. Kanske är du nyutexaminerad eller har erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS/SoL och handläggning av ärenden med barn som målgrupp.

I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.

Din ansökan är varmt välkommen!

ÖVRIGT
Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.

Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:
https://www.vasteras.se/jobbochkarriär

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.